ทางโล่ง!!คุมประพฤติไฟเขียว “ทักษิณ” กลับเชียงใหม่ได้

wewy (1)

 

พ.ต.ท.มนตรี บุญยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ และโฆษกกรมคุมประพฤติ เผยว่าหากนายทักษิณ ชินวัตร ซึ่งอยู่ระหว่างพักโทษ และแจ้งที่อยู่ไว้ที่บ้านจันทร์ส่องหล้า ต้องการเดินทางออกนอกพื้นที่ ไป จ.เชียงใหม่ ตามที่ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุว่าเพื่อไปพบญาติและกราบสถูปของตระกูลชินวัตร ว่า น.ส.แพทองธาร ในฐานะผู้อุปการะ นายทักษิณ สามารถยื่นเรื่องขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติในเขตพื้นที่ โดยระบุกำหนดเวลา และวัตถุประสงค์ในการออกจากที่พำนักที่แจ้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปกติ ที่ผู้พักโทษยื่นขอเดินทางได้

ส่วนการพิจารณานั้นต้องดูว่า การขอออกนอกจังหวัดเป็นเหตุจำเป็น หรือสามารถเป็นเหตุช่วยเหลือเยียวยาในการกลับตัวเป็นคนดี ก็ขอไปต่างจังหวัดได้ เพียงแค่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ถ้าไปไม่หลายวัน และเพื่อทำให้สภาพจิตใจและเพื่อการรักษาตัวที่ดีขึ้น ใช้ดุลพินิจอนุญาตได้เพราะไม่ได้ทำให้เกิดความเสื่อมเสีย ถือเป็นการขอเคลื่อนย้ายพื้นที่ชั่วคราว แต่หากต้องการย้ายที่อยู่ต้องแจ้งผู้อุปการะ ประสานเจ้าหน้าที่คุมประพฤติ ต้องไปตรวจบ้านพักที่จะพักอาศัยระหว่างพักโทษ เงื่อนไขเป็นตามเดิมที่คณะกรรมการพักโทษกำหนด ให้ทำหรือไม่ให้ทำในสิ่งใด ส่วนมีการยื่นเรื่องขอต่อเจ้าพนักงานคุมประพฤติหรือยัง หรือจะได้รับอนุญาตให้เดินทางได้ในวันใดเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่กรมคุมประพฤติไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้

 

แท็ก