สรรพสามิต จับน้ำมันเถื่อน 2แสนลิตร ยกระดับปราบปรามขบวนการ

wewy (2)

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาครได้ทำการจับกุมน้ำมันที่มิชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 200,000 ลิตร มูลค่าเปรียบเทียบปรับจำนวน 5,440,000 บาท ได้ที่สะพานปลาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

นางสาวนิตยา โสรีกุล รองอธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะโฆษกกรมสรรพสามิต กล่าวว่า สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาครได้ทำการจับกุมน้ำมันที่มิชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 200,000 ลิตร มูลค่าเปรียบเทียบปรับจำนวน 5,440,000 บาท ได้ที่สะพานปลาจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยผลการจับกุมพบผู้ต้องหาจำนวน 3 ราย มีของกลางเป็นน้ำมันดีเซล จำนวน 200,000 ลิตร มูลค่าของกลาง 5,988,000 บาท คิดเป็นประมาณการค่าภาษี 1,088,000 บาท และประมาณการค่าปรับ 5,440,000 บาท

นางสาวนิตยา กล่าวว่า กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการยกระดับการปราบปรามและจับกุมขบวนการผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ในทุกรูปแบบตามนโยบายของ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต ที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามและจับกุมขบวนการผู้กระทำผิด ซึ่งกรมฯ ได้ยกระดับการทำงานเชิงรุกทั้งการเปิดศูนย์ปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายออนไลน์ การนำเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือทั้งกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ตามหนึ่งในกลยุทธ์ ตรงเป้า ตรงกลุ่ม ตรงใจ ของกรมสรรพสามิต เพื่อเป็นการสร้างความชอบธรรมต่อผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ไม่ได้รับสินค้าปลอมซึ่งอาจส่งผลร้ายต่อสุขภาพ และเพื่อให้กรมสรรพสามิตเดินหน้าตามยุทธศาสตร์ภาพใหญ่ของกรมฯ ที่วางไว้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาษีสรรพสามิต มุ่งเน้นสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล สร้างมาตรฐานสากล เดินหน้าประเทศไทยสู่ความยั่งยืน

หากประชาชนท่านใดทราบเบาะแสหรือพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตสามารถแจ้งโดยตรงได้ที่กรมสรรพสามิต หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสายด่วน 1713 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรืออีเมล excise_hotline@excise.go.th

 

แท็ก