ทช.คุมเข้มยานพาหนะ นน.เกิน ป้องกันผลกระทบต่อเส้นทางรถในระยะยาว

fern

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย จัดตั้งด่านตรวจชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่บนถนนสาย สท.3002 แยก ทล.101 – นิคมสหกรณ์ศรีสำโรง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ระหว่าง กม.ที่ 4+700 พบว่า ไม่พบผู้กระทำผิด ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและควบคุมน้ำหนักของยานพาหนะขนาดใหญ่หรือรถบรรทุกให้มีการบรรทุกน้ำหนักตามที่กฎหมายกำหนด ป้องกันผลกระทบต่อเส้นทางจราจรและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ร่วมทาง ตามนโยบายของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและอาจถูกริบรถบรรทุกที่ใช้ในการกระทำความผิดนั้นด้วย ทั้งนี้ ทช. ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง

 

แท็ก