ไทย-กัมพูชา เร่งเดินเครื่อง ปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์เด็ดขาด

1Top-2

 

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวง ดีอี จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานอาเซียน ด้านการป้องกันปัญหาการหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์ครั้งที่ 1 ที่ กัมพูชาซึ่งเป็นการสานต่อความร่วมมือภายหลังจากที่ตนเองได้เข้าร่วมและทำหน้าที่รองประธานการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัล ครั้งที่ 4 ที่ สิงคโปร์ เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการหารือและผลักดันความร่วมมือ ด้านดิจิทัลในมิติต่างๆ โดยเฉพาะการจัดการภัยออนไลน์

นายประเสริฐ กล่าวว่า ที่ผ่านมาในฐานะรัฐมนตรี ดีอี ได้มีการหารือทวิภาคี กับผู้นำอาเซียน โดยในส่วนของกัมพูชา ได้หารือและติดตามการดำเนินการ ภายใต้ mou ระหว่างกระทรวงดีอี ของไทย กับ กระทรวงการไปรษณีย์และโทรคมนาคม ของกัมพูชา

นายประเสริฐ กล่าวอีกว่า เรื่องอาชญากรรมออนไลน์ เป็นปัญหาด้านความมั่นคงระดับประเทศ และเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ เราต้องร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเสียหายแก่ประชาชนในภูมิภาคอาเซียน

ขณะที่ นาย วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวง ดีอี พร้อมด้วยคณะผู้แทนไทย จะเดินทางไปกัมพูชา เพื่อหารือทวิภาคีกับหน่วยงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมของกัมพูชา วันที่ 18 มีนาคม 2567 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการหลอกลวงออนไลน์ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายไทยและกัมพูชาได้ดำเนินความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในการปราบปรามแก๊ง Call Center อย่างต่อเนื่อง

หลังจากนั้นปลัดกระทรวง ดีอี และคณะผู้แทนไทย จะเข้าร่วมการประชุม ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการประชุมภายใต้กรอบอาเซียนที่ประเทศไทย

 

 

แท็ก