จีนเตรียมปรับปรุงหลากนโยบาย หนุนพัฒนา ‘ตลาดอสังหาฯ’

f

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบทของจีน ระบุว่าจีนจะเดินหน้าปรับปรุงหลายนโยบายเพื่อคุ้มครองการพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศที่มีความมั่นคงแข็งแรง

ระหว่างการแถลงข่าวนอกรอบการประชุมสภานิติบัญญัติระดับชาติ หนีกล่าวว่ามาตรการต่างๆ อาทิ เงื่อนไขการจำนองที่เอื้ออำนวย อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลง รวมถึงการลดหย่อนภาษีและค่าธรรมเนียม ได้ถูกนำมาใช้เมื่อปีที่แล้วเพื่อรักษาความเชื่อมั่นและลดความเสี่ยงในภาคส่วนดังกล่าว หนีระบุว่าเมื่อพิจารณาถึงกระบวนการกลายเป็นเมืองและความจำเป็นในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนยังคงมีศักยภาพมหาศาลและมีพื้นที่สำหรับการพัฒนานอกจากนั้นหนีเน้นย้ำว่าจำเป็นต้องปรับปรุงนโยบายเฉพาะเมืองเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านอสังหาริมทรัพย์ และตอบสนองความต้องการทางการเงินที่สมเหตุสมผลของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ภายใต้รูปแบบความเป็นเจ้าของที่หลากหลายบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันหนีเสริมว่าจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างการก่อสร้างที่อยู่อาศัยในราคาที่จ่ายได้สำหรับจัดจำหน่าย และการจัดหาที่อยู่อาศัยในราคาที่จ่ายได้สำหรับการเช่า เพื่อรับรองว่าผู้คนจะพึงพอใจในการใช้ชีวิตและการทำงาน

 

ประเภท : ต่างประเทศ
แท็ก