เชียงใหม่ไม่แผ่ว! ขึ้นTop 10 โลก อีสานไม่เบา PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน

1Top-5

 

มลพิษ จ.เชียงใหม่ ยังคงพุ่งสูงต่อเนื่องมาหลายวัน ล่าสุดเช้านี้ ค่ามลพิษติดอันดับสูงติด Top 10 เมืองใหญ่ที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก ข้อมูลเว็บไซต์ IQAir รายงานคุณภาพอากาศของทั่วโลกเชียงใหม่มีค่า AQI ติดอยู่อันดับ 7 ของโลกที่ 167 อยู่ในระดับสีแดง (AQI = 151-200) หรือมีผลกระทบต่อทุกคน

ด้านศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานเเละติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ภาพรวมปริมาณ PM 2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน ดังนี้
– ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 29.4-113.7 มคก./ลบ.ม.
– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 30.1-69.5 มคก./ลบ.ม.
– ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 21.8-38.6 มคก./ลบ.ม.
– ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 23.9-45.5 มคก./ลบ.ม.
– ภาคใต้ เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 19.6-38.1 มคก./ลบ.ม.
– กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตรวจวัดได้ 19.3-35.6 มคก./ลบ.ม.

สำหรับคำแนะนำทางสุขภาพ ในส่วนของประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ส่วนผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบ(พื้นที่สีแดง)ควร

 

แท็ก