บอร์ดคุมน้ำเมา เห็นชอบ 7 แนวทางควบคุม มอบผู้ว่าฯ จัดโซนเล่นน้ำสงกรานต์ ไร้แอลกอฮอล์

Hotnewsoumoim - 2024-03-12T133919.457

บอร์ดคุมน้ำเมา เห็นชอบ 7 แนวทางควบคุม มอบผู้ว่าฯ จัดโซนเล่นน้ำสงกรานต์ ไร้แอลกอฮอล์
นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2567 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเน้นมาตรการพื้นที่เล่นน้ำปลอดภัย และขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร พิจารณาจัดพื้นที่ เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์
ทั้งนี้ขอให้มีการจัดทำแผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร้านค้าและประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยส่งเสริมให้นายอำเภอ นักรณรงค์ มีส่วนร่วมและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
โดย 7 มาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีดังนี้
– การห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี
– ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทุกประเภท (โปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม)
– ห้ามขายนอกเวลาที่กฎหมายกำหนด คือ 11.00-14.00 น. และ 17.00-24.00 น.
– ห้ามจำหน่าย/ห้ามบริโภคในสถานที่ที่กฎหมายกำหนด
– มีการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทุกราย ด้วยการใช้เครื่องเป่าวัดทางลมหายใจ หากเป่าไม่ได้ให้ส่งเจาะเลือดตรวจที่โรงพยาบาล โดยเฉพาะผู้ขับขี่อายุต่ำกว่า 20 ปี ที่มีแอลกอฮอล์เกินกำหนด คือ มากกว่า 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ให้สอบสวนขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ด้วย
– เน้นมาตรการป้องปรามพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชน เพื่อสกัดกั้นคนเมาออกมาสู่ท้องถนน โดยการตั้งด่านครอบครัวและด่านชุมชน
– ให้มีการคัดกรองพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้ที่ถูกศาลสั่งคุมประพฤติฐานขับรถขณะเมาสุราทุกราย พร้อมส่งต่อผู้ถูกคุมประพฤติที่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาที่สถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง โดยเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิการรักษา
,สงกรานต์2567 ,คุมน้ำเมา ,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แท็ก