ปิดขั้นตอน ซื้อสลากดิจิทัล ผ่านเว็บไซต์ glolotteryshop เริ่ม 17 มี.ค.นี้

ttt

วันนี้ (12 มีนาคม 67) พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ จีแอลโอ เปิดเผยว่า สำนักงานสลากฯ ได้ออกประกาศเรื่องการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6 : L6) แบบดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม โดยใช้ช่องทางเว็บไซต์จำหน่ายสลาก ภายใต้ชื่อ www.glolotteryshop.com หรือ “แผงสลากดิจิทัล” ให้กับร้านค้าของตัวแทนจำหน่ายที่ทำสัญญาจำหน่ายสลากดิจิทัลกับสำนักงานสลากฯ และได้รับจัดสรรสลากตามจำนวนที่สำนักงานสลากฯ กำหนด โดยสามารถใช้ช่องทางเว็บไซต์จำหน่ายสลากได้ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2567 หรืองวดวันที่ 1 เมษายน2567 เป็นต้นไป
สำหรับการออกประกาศฉบับดังกล่าว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัลที่ทำสัญญาไว้กับสำนักงานสลากฯสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจำหน่ายสลากดิจิทัล ที่จะเข้าถึงพฤติกรรมผู้ซื้อสลากฯ มากยิ่งขึ้น รวมทั้งลดอุปสรรคในกรณีที่ผู้ซื้อสลากฯ บางรายยังไม่มีความเข้าใจในการ
ซื้อสลากฯ ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ตัวแทนจำหน่ายสามารถขายให้กับผู้ซื้อสลากได้โดยตรง (Face To Face) ได้ เช่นเดียวกันกับตัวแทนจำหน่ายสลากหกหลักแบบใบ
ผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า รายละเอียดเว็บไซต์จําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวแทนจําหน่ายสลากดิจิทัล สามารถใช้อุปกรณ์ เช่น แท็บเล็ต สมาร์ททีวี หรือ สมาร์ทโฟน ทั้งในระบบ iOS และ ระบบ Android เป็นต้น โดยเบราว์เซอร์ (Browser) ที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดคือ Google Chrome (เวอร์ชั่น 64 ขึ้นไป) สามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) ได้จํากัด 1 ร้านค้าต่ออุปกรณ์ 1 เครื่อง ด้วยแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับถุงเงิน แต่หากต้องการปรับราคาสลากฯ หรือตรวจสอบยอดจำหน่ายจะต้องดําเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเท่านั้น
ทั้งนี้ การเข้าสู่ระบบเว็บไซต์จำหน่ายสลากผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง มีขั้นตอนดังนี้
1.เข้าเว็บไซต์ www.glolotteryshop.com 2.เลือกเข้าสู่ระบบด้วยแอปพลิเคชันเป๋าตัง 3.แสดง QR เพื่อเข้าสู่ระบบ สามารถสแกนได้โดยใช้กล้องโทรศัพท์หรือกล้องหลักแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้น 4.ระบบจะนําให้เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังและให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล และ 5.ใส่พินและระบบดําเนินการยืนยันตัวตน ถ้าสำเร็จจะแสดงข้อตกลงและเงื่อนไข โดยเลือกยอมรับและตกลง จากนั้นจะเข้าสู่หน้าหลักของร้านค้าสลากฯ
ในกรณีเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ มีขั้นตอนดังนี้ 1.เข้าเว็บไซต์ www.glolotteryshop.com 2.เลือกเข้าสู่ระบบด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือ และกรอกเบอร์โทรศัพท์
ที่ลงทะเบียนกับถุงเงินไว้ เพื่อขอรหัส OTP 3.ใส่รหัส OTP และ 4.หากรหัสถูกต้อง หน้าจอแสดงข้อตกลงและเงื่อนไข ให้เลือกยอมรับและตกลง จากนั้นจะเข้าสู่หน้าหลักของร้านค้าสลากฯ
อย่างไรก็ดี การซื้อสลากดิจิทัลผ่านแผงสลากดิจิทัล จะต้องชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้น ในราคาใบละไม่เกิน 80 บาท ผู้ซื้อสลากฯ เมื่อเลือกหมายเลขได้ตามที่ต้องการแล้ว ให้ทำการตรวจสอบหมายเลขสลากและสร้างคิวอาร์โค้ด เพื่อชำระเงิน โดยเปิดแอปพลิเคชันเป๋าตังและสแกนคิวอาร์โค้ด หากผู้ซื้อไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด สลากดิจิทัลที่เลือกไว้จะกลับเข้าสู่ร้านค้าของตัวแทนจำหน่ายสลากแบบดิจิทัลต่อไป หากชำระเงินสำเร็จ ผู้ซื้อจะได้รับสลากแบบดิจิทัลปรากฏในแอปพลิเคชันเป๋าตัง เมนูสลากของฉัน โดยกรรมสิทธิ์สลากแบบดิจิทัลดังกล่าวตกเป็นของผู้ซื้อสลากทันที และผู้ซื้อไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์
หรือสิทธิในสลากแบบดิจิทัล ที่ได้ทำการซื้อขายเสร็จเด็ดขาดแล้วนั้นไปยังบุคคลอื่นได้ ไม่ว่าวิธีการใด
“การเพิ่มช่องทางเว็บไซต์จำหน่ายสลากจะช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายสลากดิจิทัลมีเครื่องมือจำหน่ายสลากที่คล่องตัวมากขึ้น จากที่ผ่านมาได้เพิ่มฟีเจอร์เปิดให้บริการ QR ขายสลากดิจิทัล ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินให้ผู้ซื้อสามารถซื้อสลากฯ จากร้านค้าที่ต้องการได้โดยตรง รวมทั้งฟีเจอร์การปรับลดราคาสลากฯ ไปแล้ว โดยในปัจจุบันมีสลากดิจิทัลจำหน่ายที่งวดละ 23 ล้านใบ ซึ่งสำนักงานสลากฯ มุ่งหวังว่าการเพิ่มช่องทางเว็บไซต์จำหน่ายสลาก จะช่วยให้ตัวแทนจำหน่ายปรับกลยุทธ์ในการจำหน่ายให้สอดคล้องกับภาวะตลาดมากยิ่งขึ้น” ผู้อำนวยการสำนักงานสลากฯ กล่าว
การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามประกาศสำนักงานสลากฯ เรื่อง การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก ลงวันที่ 17 กันยายน 2566 ที่กำหนดวิธีการซื้อขายแบบใบและแบบดิจิทัล โดยแบบดิจิทัลกำหนดให้ทำการซื้อขายผ่านแพลตฟอร์ม ใช้บังคับตั้งแต่งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2566 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และเป็นไปตามมติคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567
#ซื้อสลากดิจิทัล# เว็บไซต์แผงสลากดิจิทัล# www.glolotteryshop

แท็ก