กูรูจีน คาด “สี จิ้นผิง” นั่ง ปธน.อีก 11 ปี มุ่งพัฒนาสู่ประเทศนวัตกรรม

Hotnews เริ่ม 1 ตุลา 66(1)

กูรูจีน คาด “สี จิ้นผิง” นั่ง ปธน.อีก 11 ปี มุ่งพัฒนาสู่ประเทศนวัตกรรม

หลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN โดย MCOT News FM 100.5 และ MCOT Academy เริ่มอบรมวันนี้เป็นสัปดาห์ที่ 3 เริ่มต้นด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับการทำธุรกิจในประเทศจีนโดยวิทยากรมืออาชีพ ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร อดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ ณ กรุงปักกิ่ง รองประธานและเลขาธิการ หอการค้าไทยในจีน โดย CEO ทุกท่านให้ความสนใจเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจในจีน

ดร.ไพจิตร เสนอมุมมองการเรียนรู้วัฒนธรรมวิถีชีวิตที่แตกต่างกันของประชากรจีนในแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกัน มิติการเมืองที่แข็งแกร่งโดยประเมินว่าประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จะอยู่ในตำแหน่งถึงปี 2578 ทั้งนี้ปัจจุบันสินค้าจีนมีการพัฒนาไปสู่การเน้นคุณภาพมากกว่าทำราคาและกำลังพัฒนาไปสู่สินค้านวัตกรรมมากขึ้น

ขณะที่ช่วงบ่ายจะจัดอบรมในหัวข้อ K-culture โมเดลกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยคุณเสกสรร อานันทศิริเกียรติ ผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมไทยคดีศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (KATS) เนื่องจากเป็นที่ยอมรับว่าเศรษฐกิจเกาหลีใต้ถูกขับเคลื่อนด้วย K-culture

ทั้งนี้หลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN จะจัดอบรมไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2567 ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ถือเป็นรุ่นที่ 1 เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและเจาะลึกประเทศอาเซียน +3 (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น)

#CEOsofASEAN #อาเซียนบวก3 #ลงทุนในจีน #ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร #Kculture

แท็ก