ฝันค้าง ปชช. ไม่มีสิทธิเลือก สว. กกต.แจงมีแค่ส่วนร่วม

Hotnews เริ่ม 1 ตุลา 66(1)

ฝันค้าง ปชช. ไม่มีสิทธิเลือก สว. กกต.แจงมีแค่ส่วนร่วม

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้แจงกรณีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ว่า ประชาชนไม่มีสิทธิเลือก ประชาชนมี “ส่วนร่วม”อย่างไร เลือก สว. กกต.จะทำให้โปร่งใสได้แค่ใหน

1.ประชาชนไม่มีสิทธิเลือก เลือก สว.ตามรัฐธรรมนูญ ประชาชนไม่มีสิทธิเลือก รัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มสาขาอาชีพ จำนวน 20 กลุ่มสาขาอาชีพเลือกกันเอง 3 ระดับ คือ ระดับอำเภอ 928 อำเภอ ระดับจังหวัด 77 แห่ง และระดับประเทศ 1 แห่ง

2.ประชาชนจะมีส่วนร่วมและช่วยในการเลือก สว. อย่างไร อาจสมัครเป็นผู้สมัคร สว. หากเป็นผู้มีคุณบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สมัคร ว่าได้มีการหาเสียง(แนะนำตัวได้เท่านั้น) จัดตั้ง ฮั้วกัน หรือยอมให้พรรคการเมือง เขามาส่วนในการได้เป็น สว.หรือไม่ ติดตามความเคลื่อนไหวว่า พรรคการเมืองได้เข้ามามีส่วนช่วยผู้สมัคร หรือจัดตั้งผู้สมัคร จัดให้มีการฮั้วกัน เพื่ออประโยชน์ของผู้สมัครหรือไม่

3.กกต.จะจัดให้มีการเลือกที่โปร่งใสได้แค่ใหน ทุกขั้นตอนในการเลือกถูกออกแบบระบบให้ตรวจสอบกันเองที่จะแสดงถึงความโปร่งใสในทุกขั้นตอน จัดสถานที่ให้ประประชาชน ภาคประชาชน หรือสื่อมวลชน ได้สังเกตการณ์การลงคะแนนเลือก ทั้งในระดับอำเภอ 928 แห่ง ระดับจังหวัด 77 แห่ง และระดับประทศ 1 แห่ง ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

 

แสวงบุญมี,กกต.,เลือกตั้ง,สว.

แท็ก