ฝันค้าง ปชช. ไม่มีสิทธิเลือก สว. กกต.แจงมีแค่ส่วนร่วม

wewy (1)

ฝันค้าง ปชช. ไม่มีสิทธิเลือก สว. กกต.แจงมีแค่ส่วนร่วม

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ชี้แจงกรณีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ว่า ประชาชนไม่มีสิทธิเลือก ประชาชนมี “ส่วนร่วม”อย่างไร เลือก สว. กกต.จะทำให้โปร่งใสได้แค่ใหน

1.ประชาชนไม่มีสิทธิเลือก เลือก สว.ตามรัฐธรรมนูญ ประชาชนไม่มีสิทธิเลือก รัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้สมัครในแต่ละกลุ่มสาขาอาชีพ จำนวน 20 กลุ่มสาขาอาชีพเลือกกันเอง 3 ระดับ คือ ระดับอำเภอ 928 อำเภอ ระดับจังหวัด 77 แห่ง และระดับประเทศ 1 แห่ง

2.ประชาชนจะมีส่วนร่วมและช่วยในการเลือก สว. อย่างไร อาจสมัครเป็นผู้สมัคร สว. หากเป็นผู้มีคุณบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้สมัคร ว่าได้มีการหาเสียง(แนะนำตัวได้เท่านั้น) จัดตั้ง ฮั้วกัน หรือยอมให้พรรคการเมือง เขามาส่วนในการได้เป็น สว.หรือไม่ ติดตามความเคลื่อนไหวว่า พรรคการเมืองได้เข้ามามีส่วนช่วยผู้สมัคร หรือจัดตั้งผู้สมัคร จัดให้มีการฮั้วกัน เพื่ออประโยชน์ของผู้สมัครหรือไม่

3.กกต.จะจัดให้มีการเลือกที่โปร่งใสได้แค่ใหน ทุกขั้นตอนในการเลือกถูกออกแบบระบบให้ตรวจสอบกันเองที่จะแสดงถึงความโปร่งใสในทุกขั้นตอน จัดสถานที่ให้ประประชาชน ภาคประชาชน หรือสื่อมวลชน ได้สังเกตการณ์การลงคะแนนเลือก ทั้งในระดับอำเภอ 928 แห่ง ระดับจังหวัด 77 แห่ง และระดับประทศ 1 แห่ง ผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

 

 

แท็ก