“เรืองไกร” ชงตัดงบ 138 ล้าน ปูหญ้าทำเนียบ จ่อยื่น ป.ป.ช.ใช้งบผิดประเภท ส่อผิดทั้ง ครม.อาจพ้นตำแหน่ง-ตัดสิทธิ์การเมือง

ja(23)

“เรืองไกร” ชงตัดงบ 138 ล้าน ปูหญ้าทำเนียบ จ่อยื่น ป.ป.ช.ใช้งบผิดประเภท ส่อผิดทั้ง ครม.อาจพ้นตำแหน่ง-ตัดสิทธิ์การเมือง
.
นายเรืองไกร ลีจิตรวัฒนะ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีการยื่นตรวจสอบการใช้งบประมาณ ปรับปรุงทำเนียบรัฐบาลและปูหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า 138 ล้านบาท ว่า งบประมาณที่นำมาใช้เป็นของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประจำปี 2567 ซึ่งถูกเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
.
ซึ่งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 มีทั้งหมด 12 รายการ โดยไม่เคยปรากฏอยู่ในปีงบประมาณ 2566 มาก่อน ดังนั้นหากจะนำเงินมาใช้ปรับปรุงทำเนียบฯ ต้องเป็นงบผูกพันในงบประมาณปี 2566 เท่านั้น จะนำมาใช้ไปพลางก่อนไม่ได้ เพราะเป็นรายจ่ายลงทุน ไม่ใช่รายจ่ายประจำอย่างเงินเดือนข้าราชการ ดังนั้นการปลูกหญ้าหน้าทำเนียบฯ โดยใช้งบฯ ปี 2567 ล่วงหน้า จึงส่อผิดรัฐธรรมนูญ มาตรา 141 และ 144 วรรค 3
.
ในวันนี้ตนได้เสนอคำแปรญัตติขอปรับลดงบประมาณทั้ง 12 รายการ จำนวน 138 ล้านบาท ออกจากงบประมาณรายจ่ายปี 2567 และจะอภิปรายในวาระ 2 ซึ่งหากการแปรญัตติเสนอขอปรับลดงบประมาณเสร็จสิ้นในวันนี้ ตนจะส่งเอกสารให้ ป.ป.ช. เพื่อให้ทันต่อการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ ปี 2567 วาระ 2 วาระ3 หากพบว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญจริงก็จะมีความผิดทั้ง ครม. ทำให้จะต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิต

 

 

แท็ก