สถานการณ์อ่างเก็บน้ำโคราชเข้าขั้นวิกฤต เหลือน้ำไม่ถึง 30%

Hotnewsoumoim - 2024-03-13T124545.178

สถานการณ์อ่างเก็บน้ำโคราชเข้าขั้นวิกฤต เหลือน้ำไม่ถึง 30%
ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองกก อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เริ่มแห้งลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอ่างเก็บน้ำหนองกก มีพื้นที่ 105 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้ 2,900,000 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันมีน้ำใช้เพียง 498,000 ลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 16.78 % ของความจุทั้งหมด
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จัดสรรน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกก ปิดประตูระบายน้ำเพื่องดจ่ายน้ำให้กับเกษตรกร ทำนาปรัง และเตรียมเก็บกักน้ำไว้ให้ชาวบ้านใน 4 หมู่บ้านของ อ.โนนไทย และ อ.พระทองคำ ได้ใช้ผลิตน้ำประปา อุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำใช้ ในช่วงฤดูแล้งในปีหน้า ซึ่งอ่างเก็บน้ำหนองกก เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ซึ่งฤดูฝนที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำน้อยกว่าปีที่แล้ว จึงทำให้ปริมาณน้ำเหลือน้อย
ขณะที่สำนักงานชลประทาน จ.นครราชสีมา เผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งหมด 27 แห่ง โดยแบ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง มีปริมาณน้ำเหลือรวม 47.60% และอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 23 แห่ง มีปริมาณน้ำในอ่างเหลือรวม 48.12%
โดยมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่เข้าขั้นวิกฤต เหลือปริมาณน้ำไม่ถึง 30% อยู่จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่ อ.ด่านขุนทด เหลือปริมาณน้ำ 24.84%, อ่างเก็บน้ำบึงกระโตน อ.ประทาย เหลือปริมาณน้ำ 24.76% และอ่างเก็บน้ำหนอกก อ.พระทองคำ เหลือปริมาณน้ำน้อยที่สุด 16.78%

แท็ก