รองประธานหอการค้าไทยในจีนแนะนักลงทุนที่ต้องการทำการค้าในจีน ควรติดตามสถานการณ์ในจีนอย่างใกล้ชิด รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว .

ja(25)

รองประธานหอการค้าไทยในจีนแนะนักลงทุนที่ต้องการทำการค้าในจีน ควรติดตามสถานการณ์ในจีนอย่างใกล้ชิด รับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
.
นายไพจิตร วิบูลย์ธนสาร อดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ ณ กรุงปักกิ่ง รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน เผยในการอบรมหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ว่า ในปัจจุบัน รัฐบาลจีนมีนโยบายบุกโลกมากขึ้น และผลักดันธุรกิจของจีนไปต่างประเทศ แต่ยังคงไว้ซึ่งแนวคิดเรื่องการเชื่อมโยงกับโลกภายนอก ขณะเดียวกัน การลงทุนของจีนในต่างประเทศแซงหน้าต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในจีน และจีนยังพยายามลดแรงกดดันที่มีต่อค่าเงินหยวนด้วย
.
นอกจากนี้ นายไพจิตร กล่าวว่า ส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการพัฒนาของจีน คือ การลงทุนของภาครัฐ ซึ่งรวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศ และการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกตามเมืองต่างๆ ขณะเดียวกัน นักลงทุนต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพบ้านเมืองในจีน ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ เมืองทั่วจีน รวมทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงในด้านนวัตกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจีน
.
อย่างไรก็ตาม นายไพจิตรเตือนว่า ในการลงทุนในจีน แม้มีข้อดีหลายเรื่อง แต่ยังคงมีหลายเรื่องที่ต้องระวังเช่นกัน เช่น การโกง การลอกเลียนแบบสินค้า การแข่งขันสูง ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจในจีนที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะเดียวกัน ในส่วนของผู้ที่ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในจีน อาจเผชิญปัญหาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น
.
สำหรับการลงทุนทางการค้าในจีนนั้น นายไพจิตรมีข้อแนะนำ 9 ข้อ ให้แก่ผู้ที่ต้องการลงทุน คือ
.
1.ทำการวิจัยตลาดในจีน ด้วยการศึกษาเรียนรู้อย่างจริงจัง ติดตามความเคลื่อนไหวในจีน
2.เลือกโอกาสและโมเดลธุรกิจที่เหมาะสม
3.สร้างแบรนด์ หลีกเลี่ยงการแข่งราคา
4.กล้าลุย อดทน ลงมือทำจริง รวมทั้งควรเรียนรู้จากกิจการท้องถิ่น ซึ่งเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคได้ดีกว่า
5.ทุ่มสุดตัว เพื่อตามล่าฝัน ด้วยความสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น
6.ปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
7.เข้าสู่ช่องทางตลาดอย่างสมดุล ทั้งช่องทางออฟไลน์ และออนไลน์
8.เตรียมคนสู้ศึก
9.แสวงหาประโยชน์ร่วมระยะยาว

#นักลงทุน #จีน #การค้าในจีน #ไพจิตรวิบูลย์ธนสาร

แท็ก