ศธ.เตรียมเสนอ “ยูเนสโก” ประกาศยกย่อง”พิธีไหว้ครู”เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

Hotnewsoumoim - 2024-03-13T141135.557

ศธ.เตรียมเสนอ “ยูเนสโก” ประกาศยกย่อง”พิธีไหว้ครู”เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุ วันนี้ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการได้หารือถึงพิธีไหว้ครูในโรงเรียน เนื่องจากเป็นพิธีที่สำคัญอย่างมาก เป็นวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนาน และตนไม่อยากให้ลืมเลือนวัฒนธรรมการไหว้ครูของนักเรียน และเพื่อเป็นภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของประเทศไทย

ทั้งนี้พานไหว้ครูนั้นบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ที่มีความหมายต่อการเรียนการสอน เพราะในพานไหว้ครูจะมีการกำหนดดอกไม้สำคัญอันถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญอยู่ 4 อย่าง ที่จะต้องใช้ประดับตกแต่งพานเพื่อบูชาครู ประกอบไปด้วย

1. ดอกเข็ม ที่เป็นตัวแทนของสติปัญญาอันแหลมคม
2. ดอกมะเขือ แทนความอ่อนน้อมถ่อมตน
3. หญ้าแพรก แทนสติปัญญาที่เจริญงอกงาม
4. ข้าวตอก แทนความรู้ที่แตกฉานอย่างเป็นระเบียบ

และเพื่อให้พิธีไหว้ครูได้แสดงออกถึงวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก ศธ.จึงเตรียมเสนอเรื่องพิธีไหว้ครูของโรงเรียน ให้องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เหมือนกับประเพณีสงกรานต์ โดยขั้นตอนกระบวนการจากนี้ไปจะสำรวจรายละเอียดต่างๆ เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลอย่างรอบด้าน และเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป คาดว่าจะใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 6 เดือน

 

แท็ก