ผู้เชี่ยวชาญเกาหลีใต้ ชี้ ศก.สร้างสรรค์ สำเร็จ ต้องผ่านกลไกรัฐ-เอกชนเข้มแข็ง

Hotnewsoumoim (2)

ผอ.ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมไทยคดีศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ระบุ การสนับสนุนทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน จะทำให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เข้มแข็ง

นายเสกสรรค์ อานันทศิริเกียรติ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมไทยคดีศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี เผยในหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ว่า การที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง จะดำเนินการด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ดีนั้น มีหลายปัจจัยประกอบกัน เช่น การมีธุรกิจการค้าที่ดี มีความน่าเชื่อถือ และการจัดการที่ดี มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วัฒนธรรมและมรดกทางวัฒนธรรม การดำเนินการด้านสื่อ การศึกษา และบุคลากร

ขณะเดียวกัน นายเสกสรรค์ กล่าวว่า นอกเหนือไปจากเรื่องการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้ว ประเทศไทยควรเป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพ และมีคุณค่า ขณะที่ในส่วนของเกาหลีใต้นั้น มองว่าการที่รัฐบาลเกาหลีใต้มีส่วนตั้งต้นของการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีความสำคัญอย่างมาก เช่นเดียวกับการสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ หรือ แชโบล ที่มีส่วนสำคัญ และทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างภาครัฐกับเอกชน

นอกจากนี้ นายเสกสรรค์ กล่าวว่า รัฐบาลเกาหลีใต้มีนโยบายเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์มาโดยตลอด แม้เปลี่ยนรัฐบาล และมีหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 ขณะเดียวกัน ในเกาหลีใต้มีการรวมกลุ่มและสมาคมวิชาชีพ ที่เอื้อต่อการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขณะที่จุดเด่นของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเกาหลีใต้ คือ การวิจัยตลาดอย่างละเอียดก่อนดำเนินการ

นายเสกสรรค์ยังกล่าวด้วยว่า เกาหลีใต้มีการดำเนินการด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เรียกว่า เอกชนนำ รัฐหนุน โดยแต่ละรัฐบาลของเกาหลีใต้มีการออกนโยบายต่างๆ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น การตั้งคณะกรรมการแบรนด์แห่งชาติ การตั้งศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี และศูนย์เรียนภาษาเกาหลี ขณะที่การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว และสนับสนุนอุตสาหกรรม MICE ควรทำควบคู่กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์

 

แท็ก