หมดปัญหาคนออกแบบไม่ได้ใช้ เพราะ สจส. ดึงคนได้ใช้ร่วมออกแบบไปด้วยกัน มุ่งทำทางข้ามเพื่อคนทุกกลุ่ม

431902380_988288712951486_2829107971992836287_n

หมดปัญหาคนออกแบบไม่ได้ใช้ เพราะ สจส. ดึงคนได้ใช้ร่วมออกแบบไปด้วยกัน มุ่งทำทางข้ามเพื่อคนทุกกลุ่ม

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้ (T4A) ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้งานรถเข็นวีลแชร์จากจังหวัดต่าง ๆ ในการเข้าศึกษาดูงานการจัดทำทางเท้าและทางข้ามในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยได้ลงพื้นที่บริเวณแยกอโศกมนตรี ถนนสุขุมวิท และบริเวณถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นจุดที่มีการเชื่อมต่อการเดินทางได้ทั้งจากรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้า MRT เพื่อศึกษาและร่วมกันออกแบบสิ่งอำนวยความปลอดภัยในการเดินทางเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ โดยสำนักการจราจรและขนส่งได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานและการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อให้คนทุกกลุ่มสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และเท่าเทียม

 

แท็ก