พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ อัญเชิญจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 21 อุบลราชธานี

Hotnewsoumoim - 2024-03-14T135348.967

พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ อัญเชิญจากท่าอากาศยานทหาร กองบิน 21 อุบลราชธานี โดยมีพิธีอัญเชิญจากพี่น้องชาวอุบลฯ พบว่ายอดรวมของชาวอุบลฯ และภาคอีสาน รวม 4 วัน ยอดสักการะกว่า 825,303 คน

ที่สนามบินนานาชาติกระบี่ เครื่องบิน C-130 กองทัพอากาศ อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ พระอัครสาวกเบื้องซ้าย-ขวา เดินทางมาถึงกระบี่ แล้ว โดยมี นางปอโลมี ตริปาฐี อุปทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธี

จากนั้นอัญเชิญไปประดิษฐานชั่วคราวที่วัดมหาธาตุวชิรมงคล (วัดบางโทง) อ.อ่าวลึก เปิดให้ประชาชนกราบสักการะ ตั้งแต่วันที่ 15-18 มี.ค.นี้ คาดมีพุทธศาสนิกชนทั่วภาคใต้เข้าสักการะวันละหลายหมื่นคน จากนั้นวันที่ 19 มี.ค. กองทัพอากาศอินเดีย จะอัญเชิญกลับสู่กรุงเดลี ประเทศอินเดีย

 

แท็ก