นักวิจัยเปิดตัว ‘ข้าวผสมเนื้อ’ ถือเป็นข้าวชนิดแรกที่ใช้อนุภาคเมล็ดพืชเป็นฐานในการปลูกฝังกล้ามเนื้อและเซลล์ไขมันของสัตว์

Hotnewsoumoim - 2024-03-15T072759.589

นักวิจัยเปิดตัว ‘ข้าวผสมเนื้อ’ ถือเป็นข้าวชนิดแรกที่ใช้อนุภาคเมล็ดพืชเป็นฐานในการปลูกฝังกล้ามเนื้อและเซลล์ไขมันของสัตว์

ศาสตราจารย์จินกีหง จากมหาวิทยาลัยโซล กล่าวว่า เมล็ดข้าวสีชมพูมีการกระจายตัวของเซลล์กล้ามเนื้อและเซลล์ไขมัน ทั่วพื้นผิวและภายในเมล็ดข้าว โดย “ข้าวเนื้อ” ถือเป็นข้าวชนิดแรกที่ใช้อนุภาคเมล็ดพืชเป็นฐานในการปลูกฝังกล้ามเนื้อและเซลล์ไขมันของสัตว์

ทั้งนี้เมล็ดข้าวจะถูกบำบัดด้วยเอนไซม์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของเซลล์ จากนั้นนำไปผสมกับเซลล์วัวที่เพาะเลี้ยง ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือข้าวเนื้อลูกผสมสีชมพู มีโปรตีนมากกว่า 8% และมีไขมันมากกว่าข้าวธรรมดาถึง 7% มีรสชาติเนื้อเล็กน้อย และ มีรสชาติโปรตีนจากพืช และยังรู้สึกถึงรสชาติครีมเนยที่นุ่มนวล แม้จะมีความแห้งอยู่เล็กน้อย

#ข้าวผสมเนื้อ #ข้าวเนื้อ #เอนไซม์ #ข้าวเนื้อลูกผสมสีชมพู

แท็ก