ประชาชนในพื้นที่อ.ขุนยวม เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลขุนยวมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากผลกระทบด้านสุขภาพจากฝุ่นพิษ

Hotnewsoumoim (3)

ประชาชนในพื้นที่อ.ขุนยวม เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลขุนยวมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากผลกระทบด้านสุขภาพจากฝุ่นพิษ

นายประสูตร โสภานะ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ อ.ขุนยวม ส่งผลโรงพยาบาลรับผู้ป่วยจากโรคทางเดินหายใจ ที่ได้รับผลกระทบจากPM 2.5 มียอดผู้ป่วยสูงขึ้นจากปีก่อนๆ กว่า 200% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก นอนรักษาตัวที่ โรงพยาบาลค่อนข้างเยอะ ถ้ากลับไปบ้านก็จะเจอหมอกควัน

ทั้งนี้โรงพยาบาลเตรียมห้องปลอดฝุ่น เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มก้อน โดยใช้ห้องประชุมในโรงพยาบาลเป็นที่รองรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ส่วนพื้นที่ระดับตำบลนั้น ทางโรงพยาบาลรักษาสุขภาพตำบล เตรียมห้องปลอดฝุ่นไว้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ และแจกหน้ากากอนามัยให้

ขณะที่ยอดผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคทางเดินหายใจ ที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควัน ของโรงพยาบาลขุนยวม พบว่า เดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีผู้มารับบริการ 5,848 ครั้งเป็นโรคทางเดินหายใจจากฝุ่น PM 2.5 จำนวน 965 คน/ครั้ง เดือนมีนาคมวันที่ 1-13 มีผู้รับบริการ 3,236 ครั้ง เป็นโรคทางเดินหายใจจากฝุ่น PM 2.5 จำนวน 511 คน/ครั้ง ผู้ป่วยทุกคนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ และต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลขุนยวม เพราะหากกลับไปก็จะสูดดมฝุ่นขนาดเล็กเข้าไปในปอด และเกิดอาการป่วยขึ้นมาอีก

 

แท็ก