จีนดึงกีฬาบนหิมะน้ำแข็งกระตุ้นเศรษฐกิจ

จีนดึงกีฬาบนหิมะน้ำแข็งกระตุ้นเศรษฐกิจ
โดย คุณศิวัตรา สินพสุธาดล เจ้าหน้าที่ภาคภาษาไทย ศูนย์เอเชียแอฟริกา สถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน

ในรายการ “จอมยุทธการตลาด” 25 ม.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย วันดี วรรณเมธางกูร และ สร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก