นายกฯ แขวะแบงก์ชาติไม่ลดดอกเบี้ย ชมหน่วยงานภาครัฐมีจิตสำนึกดี เห็นความลำบากประชาชน .

ja(4)

นายกฯ แขวะแบงก์ชาติไม่ลดดอกเบี้ย ชมหน่วยงานภาครัฐมีจิตสำนึกดี เห็นความลำบากประชาชน
.
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแก้ปัญหาหนี้สินเงินกู้แก่บุคลากรส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ว่า ขอขอบคุณเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง การรวมตัวกันในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขกฎหมาย รวมถึงสินเชื่อพิเศษ และลดดอกเบี้ยนั้น ถือเป็นการลดรายจ่ายส่วนหนึ่ง ตามที่ผู้บัญชาการเหล่าทัพและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลพูดถึงเรื่องลดดอกเบี้ยทั้งหมด อย่างน้อยหากธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันจะไม่ลด แต่หน่วยงานเหล่านี้ก็มีจิตใต้สำนึกที่ดีในการลดอัตราดอกเบี้ย ขอขอบคุณหน่วยงานเหล่านั้น เพราะการทำงานทำด้วยใจจริงๆ เชื่อว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพ และผู้บริหารระดับสูง เห็นความลำบากของประชาชนจริงๆ โดยเฉพาะภาระหนี้สิน ทั้งนี้ตนเข้าใจว่าแต่ละหน่วยงานมีเป้าหมายของตัวเอง การที่ต้องเฉือนเพื่อลดกำไรถือเป็นเรื่องที่ดี เหมือนที่ตนแถลงในที่ประชุมว่า มันเป็นสารตั้งต้นของหายนะในประเทศด้วย ต้องช่วยกันไปก่อนตอนนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย ,ลดดอกเบี้ย ,หนี้สินเงินกู้ ,สินเชื่อพิเศษ ,เศรษฐาทวีสิน

แท็ก