จับตาชายแดนเมียนมา-อินเดีย

Good Morning ASEAN (25/1/67)
โดย ผศ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง -อลิสษา สิทธิวงศ์

ช่วงเจาะลึกอาเซียน
คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์
ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา

ประเภท : Hot Issue
แท็ก