ผู้ส่งออกข้าวไทยฟังธง ปีนี้ยังเป็นปีทองของเกษตรกรชาวนา ราคาข้าวเปลือกจะอยู่ที่ 11,000-12,000 บาทต่อตัน

Hotnewsoumoim (8)

ผู้ส่งออกข้าวไทยฟังธง ปีนี้ยังเป็นปีทองของเกษตรกรชาวนา ราคาข้าวเปลือกจะอยู่ที่ 11,000-12,000 บาทต่อตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกล่าวว่า ช่วงกว่า 2 เดือนทิศทางการส่งออกข้าวไทยและความต้องการข้าวในตลาดโลกยังมีประมาณสูงขึ้นต่อเนื่อง จากเดิมที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประเมินภาพรวมการส่งออกข้าวไทยในปี 67 อยู่ที่ 7.5 ล้านตัน
จากเหตุที่มองว่าประเทศอินเดียยังจะใช้มาตรการห้ามส่งออกข้าวขาวต่อไปจนถึงปลายปี ประกอบกับทางประเทศอินโดนีเซียมีความต้องการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากเดิมปีนี้ต้องการ 2.5 ล้านตันจะเพิ่มเป็น 3.6 ล้านตัน ทำให้ประเทศผู้ส่งออกข้าวไม่ว่าจะเป็นเวียดนาม ปากีสถานและประเทศไทยมีโอกาสที่จะส่งออกข้าวไปยังประเทศอินโดนีเซียด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ หากดูในเรื่องของการแข่งขันราคาข้าวของทั้ง 2 ประเทศ โดยเฉพาะข้าวขาวในตลาดจะมีราคาที่ใกล้เคียงกันจะอยู่ที่ตันละ 610-620 เหรียญสหรัฐต่อตันทำให้สามารถแข่งขันทำราคาได้ ดังนั้น จากปัจจัยทั้งของอินเดียและความต้องการข้าวเพิ่มของประเทศอินโดนีเซียทำให้ปีนี้โอกาสที่ไทยจะส่งออกข้าวเกินกว่า 7.5 ล้านตันได้

ขณะที่ทิศทางการส่งออกข้าวไทยในปีนี้ถือว่าดีน่าจะเป็นปีทองของเกษตรกรชาวนาไทยอีกปีหนึ่ง เพราะหากเทียบราคาข้าวเปลือกโดยเฉพาะข้าวเปลือกข้าวมีราคาเฉลี่ยตอนนี้จะอยู่ที่ตันละ 11,000-12,000 บาท จากต้นปี 66 เฉลี่ยอยู่ที่ 7,000-8,000 บาทต่อตัน โดยราคาดังกล่าวเกษตรกรส่วนใหญ่มีความพอใจเพราะเป็นราคาสูงขึ้นต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา

 

แท็ก