กทม. เตรียมพร้อมรับมือและช่วยเหลือประชาชนช่วงพายุฤดูร้อน 18-22 มี.ค. 67

Hotnewsoumoim (9)

 

พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศว่าในช่วงวันที่ 18-22 มีนาคม 2567 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง สมกระโชก แรง ฟ้าผ่า และถูกเห็บตกบางพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ดังกล่าว จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการ อาทิ สำนักการระบายน้ำ ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานสภาวะอากาศให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ควบคุมระดับน้ำตามแผน ตรวจสอบจุดก่อสร้างที่จะมีผลกระทบกับการระบายน้ำ พร้อมจัดเตรียมเครื่องมือระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ และบุคลากรเพื่อเข้าพื้นที่ได้ในทันที สำนักการโยธา จัตเตรียมเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ตรวจอาคารสถานที่ ป้ายโฆษณา สิ่งก่อสร้าง ให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดเตรียมรถดับเพลิง และอุปกรณ์กู้ภัย เครื่องมือและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยจากเหตุลมกระโชกแรง และปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ต่าง ๆ

นอกจากนี้ สำนักเทศกิจ จัดรถสายตรวจ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือประชาชนจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมขัง และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง ตรวจสอบและแก้ไขสัญญาณไฟจราจรให้ใช้งานได้เป็นปกติ และใช้กล้อง CCTV ตรวจสอบพื้นที่ หากพบมีน้ำท่วมขัง ต้นไม้หักโค่น ป้ายโฆษณาล้ม ถนนชำรุด ให้แจ้งหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้องทันที สำนักสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมกำลังคน เครื่องมือ ออกปฏิบัติการแก้ไขเหตุต้นไม้หักโค่น ล้ม กีดขวางถนนและการจราจร หรือกระทบต่อบ้านเรือนทรัพย์สินของประชาชน พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนได้ทันที สำนักการคลัง จัดหน่วยซ่อมเครื่องยนต์ ช่วยเหลือประชาชน โดยประสานกับสำนักงานเขต ให้การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ และบุคลากรให้กับสำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา และสำนักงานเขต ตามที่มีการร้องขอ และสำนักงานเขต จัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว (หน่วย Best) และจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจช่วยเหลือประชาชนอำนวยความสะดวกด้านการจราจร หากเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ และเมื่อมีเหตุต้นไม้หักโค่น ป้ายโฆษณาล้มให้เข้าดำเนินการแก้ไขโดยทันที

 

แท็ก