“ภูมิธรรม“ ดันอัตลักษณ์ผ้าไหมหนองบ่อ ผ่านอินฟูเอนเซอร์ แนะปรับให้ครองใจทุกเพศทุกวัย

432650564_991253125988378_890040638767536866_n

 

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในระหว่างการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มอาชีพสตรีทอผ้า บ้านหนองบ่อ (ศูนย์ผ้าไหม) อำเภอเมือง อุบลราชธานี ว่า รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็น Soft Power ของเรา เอามาปรับปรุงให้ทันยุคทันสมัยแต่ยังคงความเป็นไทย ซึ่งการดำเนินงานของกลุ่มรัฐวิสาหกิจทอผ้าตำบลหนองบ่อ นอกจากจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วยังเป็นการสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนคนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

โดยอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ต้องรักษาไว้ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นหน้าที่ของลูกหลานต้องรักษาไว้ ถือเป็นSoft Powerของไทย และควรยกระดับให้ผ้าไหมเป็นสินค้าที่ ทันยุคสมัย โดยนำมาออกแบบบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมให้ทันสมัยขายในเวทีโลกได้ โดยผมจะแนะนำให้ มาย-อาโปและฟรีน-เบ็คกี้ ซึ่งเป็นนักแสดงไทยในซีรีส์ ระดับโลก ได้นำ ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมของตำบลหนองบ่อ นำไปใช้ประกอบการแสดง ที่กระทรวงพาณิชย์ได้ทำข้อตกลงร่วมกับบริษัทที่ผลิตซีรีส์

โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้นำเสื้อผ้าไหมทอมือ นำมาสวมใส่ให้ท่านรองนายกฯเพื่อเป็นที่ระลึก โดยนายภูมิธรรม กล่าวทิ้งท้ายว่า”ผมจะนึกถึงเสื้อตัวนี้อยู่เสมอตลอดเวลา”

 

แท็ก