รัฐบาลสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงจากบทสนทนาระหว่างการ Live ดับไฟป่าของพรรคก้าวไกล และมูลนิธิกระจกเงา กรณีกล่าวหาผู้ว่าฯ ไม่กล้าประกาศภัยพิบัติเพราะงบฯ หมด

Hotnewsoumoim (10)

 

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากกรณีที่มีคลิป Live การดับไฟป่าของพรรคก้าวไกลกับมูลนิธิกระจกเงา ที่มีช่วงหนึ่งที่คุณสมบัติ บุญงามอนงค์ ได้พูดคุยกับคุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ว่า “ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่กล้าประกาศภัยพิบัติเป็นเพราะไม่มีงบเหลือแล้ว เพราะงบภัยพิบัติเป็นงบที่ทดรองจ่ายให้กับบริษัทที่รออยู่แล้ว งบจังหวัดเป็นเงินทอน ดังนั้นพอเกิดภัยพิบัติจริงเลยไม่มีงบเหลือแล้ว” นั้น

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงต่อประเด็นนี้ว่า:

1) รัฐบาลได้สั่งให้มีการตรวจสอบแล้วต่อกรณีดังกล่าว โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น กล่าวคือ
1.1 ที่ว่างบภัยพิบัติเป็นงบทดรองจ่ายให้กับบริษัทที่รออยู่แล้วนั้น เป็นงบทดรองจ่ายเรื่องอะไร ทำไมต้องเอางบภัยพิบัติไปจ่าย จ่ายให้กับบริษัทอะไร จ่ายไปเป็นเงินเท่าไร บริษัทรออะไรอยู่?
1.2 ที่ว่างบจังหวัดเป็นเงินทอนนั้น เป็นเงินทอนค่าอะไร ทอนให้ใครอย่างไร ยอดเงินทอนทั้งหมดเท่าไร?

2) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและเป็นการสนับสนุนให้การแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส ขอความกรุณาคุณสมบัติได้โปรดให้ข้อมูลรายละเอียดตามประเด็นข้อสงสัยที่ 1.1 และ 1.2 ข้างต้น พร้อมส่งมอบหลักฐานตามคำกล่าวหาที่ปรากฏอยู่ในบทสนทนาของท่านกับคุณพิธาให้กับทางรัฐบาล (โดยสามารถส่งมอบผ่านคุณสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง) ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

โดยโฆษกรัฐบาลย้ำว่า หากตรวจสอบแล้วว่าเรื่องนี้มีหลักฐานเชื่อถือได้ว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องจริง รัฐบาลก็จะเร่งดำเนินการตามกฎหมาย ตรวจสอบดำเนินการโดยเด็ดขาดทันที

ทั้งนี้ ขอขอบคุณประชาชนทุกฝ่ายที่ได้แจ้งเบาะแสที่น่าสงสัยมายังรัฐบาลว่า อาจมีการดำเนินการที่ไม่โปร่งใสในการแก้ไขปัญหาดับไฟป่า-ลดฝุ่นควันอันตรายที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

“รัฐบาลให้ความสำคัญกับความถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการทำงานเป็นที่ตั้ง หากมีการระบุมูลเหตุที่อาจทำให้เกิดความไม่สบายใจแก่ประชาชน รัฐบาลพร้อมตรวจสอบ ดำเนินการตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ประชาชนสบายใจ เชื่อมั่นในการทำงานของรัฐบาลที่มุ่งแก้ไขปัญกา ยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างแท้จริง” นายชัย กล่าว

 

แท็ก