ไอทีวี ชนะคดี กรณีข้อพิพาท สปน. บอกเลิกสัญญาร่วมงานโทรทัศน์ระบบงานโทรทัศน์ระบบ UHF

ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาให้ ไอทีวี ชนะคดี กรณีข้อพิพาท สปน. บอกเลิกสัญญาร่วมงานโทรทัศน์ระบบ UHF ไม่ต้องชำระหนี้กว่า 2 พันล้านบาท #หุ้นไอทีวี

ประเภท : Hot Issue
แท็ก