ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย 3 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ติดท็อป 30 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย ปี 2567

Hotnewsoumoim (14)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย 3 โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ติดท็อป 30 โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย ปี 2567 ได้แก่ รพ.ราชวิถี, รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก และ รพ.สงขลา จากการจัดอันดับโดยนิตยสารระดับโลก ภายใต้โครงการ World’s Best Hospitals 2024

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า นิตยสารข่าวรายสัปดาห์ของสหรัฐอเมริกา “Newsweek” ร่วมกับ Statista ได้ประกาศอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2567 (World’s Best Hospitals 2024) ใน 30 ประเทศ รวม 2,400 แห่ง โดยมีการให้คะแนนโรงพยาบาลแต่ละแห่งจาก 4 แหล่ง คือ

1.การสำรวจออนไลน์จากแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ มากกว่า 85,000 ราย
2.ข้อมูลจากการสำรวจความพึงพอใจโดยทั่วไปของผู้ป่วยหลังเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 3.ดัชนีตัวชี้วัดคุณภาพของโรงพยาบาล เช่น มาตรการด้านสุขอนามัย ความปลอดภัยของผู้ป่วย และอัตราส่วนผู้ป่วยต่อแพทย์ หรือผู้ป่วยต่อพยาบาล และ 4.การสำรวจของ Statista ที่ใช้แบบประเมินผลลัพธ์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย คือ Patient Reported Outcome Measures (PROMs) โดยมีการสำรวจข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า สำหรับการจัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดของประเทศไทย 30 อันดับ ส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลในภาคเอกชน และมีโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขติดอันดับ 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี อันดับที่ 10 คะแนน 71.77% โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก อันดับที่ 24 คะแนน 70.80% และโรงพยาบาลสงขลา อันดับที่ 30 คะแนน 70.00% ซึ่งผลการประเมินและอันดับดังกล่าว เป็นตัวชี้วัดและสะท้อนให้เห็นว่า โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีศักยภาพในการให้บริการ ทั้งในสายตาของผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์และประชาชน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะยังเดินหน้าพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและคุณภาพต่อไป

โรงพยาบาลราชวิถี ,โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ,โรงพยาบาลสงขลา ,บุคลากรทางการแพทย์

แท็ก