“เศรษฐา” หนุนสร้างสนามบินพะเยา ยกระดับเมืองรองเป็นเมืองหลัก

wewy (1)

 

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมหารือแผนพัฒนาพื้นที่เป็นสนามบินจังหวัดพะเยา โดยมี นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ผู้บริหารส่วนราชการ ส่วนท้องถิ่น และประชาชนจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับ ภายหลังรับฟังบรรยายสรุปแผนพัฒนาพื้นที่เป็นสนามบินจังหวัดพะเยา นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญสรุปดังนี้

นายกฯ กล่าวพบปะกับพี่น้องประชาชนชาวดอกคำใต้ และชาวจังหวัดพะเยาที่มาให้การต้อนรับ ว่า รู้สึกดีใจที่ได้เห็นการต้อนรับที่อบอุ่น ได้เห็นถึงแววตาและความจริงใจ ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ตนเองเดินทางมาเยือนจังหวัดพะเยา รู้สึกประทับใจ ต้องขอขอบคุณ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สส. ในพื้นที่ ที่ร่วมให้การต้อนรับ

นายกฯ กล่าวต่อว่า วันนี้ตั้งใจมาดูพื้นที่ มาศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างสนามบินจังหวัดพะเยา ซึ่งทุกท่านถ้าติดตามนโยบายของรัฐบาลในหลาย ๆ เรื่อง หนึ่งในเรื่องที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับเมืองรองให้เป็นเมืองหลัก ปัจจัยสำคัญในการที่จะทำให้เมืองรองเป็นเมืองหลักได้คือเรื่องของการคมนาคม สนามบินถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด สำหรับการลงพื้นที่วันนี้ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมศึกษาความเป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม วันนี้มาอยู่ที่นี่ด้วย มาร่วมกันศึกษา ซึ่งจะต้องศึกษาพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลผลประโยชน์ความคุ้มค่าในการลงทุน รัฐบาลจะพยายามอย่างเต็มที่ โดยจะใช้หลักการ ใช้เหตุผลเพื่อศึกษาในความเป็นไปได้ในการสร้างสนามบิน ณ ที่แห่งนี้

นายกฯ กล่าวว่า จังหวัดพะเยามีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม สิ่งแรกที่ตนเองเห็นตอนเดินทางเข้ามาดอกคำใต้ คือดอกคำใต้ ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีความสวยงาม รวมถึงจังหวัดพะเยามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และเชื่อว่าองค์ประกอบในการยกระดับเมืองรองให้เป็นเมืองหลักทุกอย่างมีความพร้อม ต่อจากนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลในการสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาให้มากขึ้น เพื่อที่จะรองรับความเป็นไปได้ในการที่จะสร้างสนามบิน ซึ่งสนามบินแห่งนี้ขอให้ชาวพะเยาอดใจรอ ขอให้มีความอดทนอีกนิดหนึ่ง รัฐบาลจะศึกษาอย่างรอบคอบ ใช้เงินภาษีที่พี่น้องประชาชนจ่ายมาให้เหมาะสมต่อไป

จากนั้น นายกฯ ได้ทักทายและร่วมถ่ายรูปกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น ท่ามกลางประชาชนชูป้ายให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี

สำหรับจังหวัดพะเยา ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 3,900,412 ไร่ แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ โดยแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวขยายตัวเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี จากสถิติพบว่าในช่วงปี พ.ศ. 2552 – 2562 มีผู้มาเยี่ยมเยียนเฉลี่ยต่อปี จำนวน 486,679 คน และมีอัตราการเติบโตร้อยละ 11.15 ต่อปี ซึ่งการเดินทางมาจังหวัดพะเยายังต้องใช้ท่าอากาศยานใกล้เคียง ได้แก่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีระยะทางห่างจากจังหวัดพะเยาประมาณ 103 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ทั้งนี้ การจัดตั้งท่าอากาศยานพะเยาจะทำให้ผู้เดินทางมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี อันเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่สำคัญของประเทศ

ทั้งนี้ การก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยา มีพื้นที่โครงการขนาด 2,813 ไร่ ค่าชดเชยอสังหาริมทรัพย์ 1,700 ล้านบาท และประมาณการค่าก่อสร้างรวม 2,201.485 ล้านบาท มีแผนพัฒนาท่าอากาศยานในช่วง 10 ปี 20 ปี และ 30 ปีตามลำดับ โดยในระยะ 10 ปีแรกคาดว่าจะเปิดให้ใช้บริการในปี พ.ศ. 2577 ตามความต้องการใช้ท่าอากาศยานจำนวน 78,348 คนต่อปี และในปี พ.ศ. 2587 ความต้องการจะเพิ่มขึ้นเป็น 94,920 คนต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณความต้องการใช้เครื่องบินขนาด 180 ที่นั่งเหมาะสมกับขนาดลานจอดเครื่องบินและรันเวย์ท่าอากาศยานพะเยา

 

แท็ก