“สมคิด” มั่นใจงบฯ 67 ผ่านสภาฯ ปราม สว.อภิปรายอย่านอกประเด็น

1Top-8

 

นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เผยว่า การอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณปี 2567 ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ในวาระที่ 2 วาระที่3 ในวันที่ 20-21 มีนาคมนี้ มั่นใจว่าการพิจารณางบประมาณไม่น่าจะมีปัญหาเพราะเป็นงานของสภาทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันในการที่จะพิจารณาให้เป็นไปในทิศทางที่เรียบร้อย

นายสมคิด กล่าวด้วยว่า การพิจารณางบประมาณควรอยู่ในกรอบของงบประมาณไม่ควรที่จะมีอภิปรายนอกประเด็นงบประมาณ เพราะไม่เกิดประโยชน์กับฝ่ายใดเลย นอกจากนี้ที่ผ่านมารัฐบาลบริหารงานมา 6เดือน โดยไม่มีงบประมาณหากงบประมาณผ่านสภาจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้น

“นอกจากนี้ในการเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลโดยไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา153อภิปรายของ
สมาชิกวุฒิสภาหรือ สว.ตามมาตรา 153 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม 2567 คาดหมายว่าสว.จะอภิปรายเพื่อนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้รัฐบาลนำไปแก้ไข ไม่ควรอภิปรายนอกประเด็นควรมุ่งอภิปรายไปยังประเด็นของ นายทักษิณ ชินวัตร และ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพราะไม่เกิดประโยชน์กับประชาชน

 

แท็ก