กทม.เตรียมปรับโฉม “บ่อฝรั่ง” สร้างศูนย์กีฬาทางน้ำแห่งใหม่

1Top-9

 

นายสมบูรณ์ หอมนาน รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงตรวจพื้นที่บริเวณรอบบ่อฝรั่ง(บึงบางซื่อ) เพื่อเตรียมสร้างศูนย์กีฬาทางน้ำแห่งใหม่ เขตจตุจักร โดย มีนายสิงห์ ลิ้มพิรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว นางสาวภัทร์กร สินสุข ผู้อำนวยการเขตจตุจักร ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ผู้บริหารเขตจตุจักร ผู้แทนสำนักการระบายน้ำ ผู้แทนสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกองการกีฬา ผู้แทน SCG ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณบ่อฝรั่ง(บึงบางซื่อ) เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานครเตรียมดำเนินการนำที่ดินที่ได้รับบริจาคแปลงดังกล่าวให้สำนักงานเขตจตุจักรนำเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาการรับทรัพย์สินที่เอกชนยินยอมให้กรุงเทพมหานครจัดให้ใช้เพื่อสาธารณะ
ประโยชน์ เพื่อดำเนินการปรับปรุงที่ดินแปลงดังกล่าวให้เป็นสวนสาธารณะ ศูนย์กีฬาทางน้ำ และสวนพืชเกษตรโดยจะพัฒนาร่วมกับพื้นที่รอบบ่อฝรั่งเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนที่อาศัยอยู่โดย
รอบ ชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำพัฒนา ชุมชนหนองจุฬา ชุมชนกรุงเทพพัฒนา

ในปัจจุบันบริเวณรอบบึงน้ำได้รับการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่จาก SCG และ มูลนิธิพลเอกสุนทร คงสมพงษ์ โดย กทม.จะประสานงานขออนุญาต SCG เพื่อปรับปรุงทางเดินรอบบึง ออกแบบทางเดินเชื่อมและสะพานข้ามบึงน้ำ เพื่อเข้าพื้นที่ ระยะทางประมาณ 70 เมตร โดยใช้ต้นแบบจากศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ซึ่งได้มอบหมายสำนักสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดำเนินการออกแบบ Master Plan ในภาพรวมทั้งหมดเพื่อนำเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ที่ดินบริเวณบ่อฝรั่ง(บึงบางซื่อ) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้รับมอบจาก นางสาวสุภาวรรณ์ ไตรประสิทธิ์ และ นางสาววราภรณ์ ไตรประสิทธิ์ จำนวน 3 แเมื่อวันที่ 14 มี.ค.67

 

แท็ก