ได้หรือเสีย ? ประกาศเชียงใหม่….พื้นที่ภัยพิบัติฝุ่น

สัมภาษณ์ ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ นิด้า ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 18 มี.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ขจรกิติ์ พ้นภัย และ จิรายุ จับบาง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก