ถนน 4 เลน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการค้าขาย หวังผลักดัน GDP จ.พะเยา

432012952_992049885908702_571621869349236286_n (1)

นายกฯ ติดตามการพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างที่ทำการด่านชายแดน CIQ บ้านฮวก ยืนยันรัฐบาลจะเร่งก่อสร้างถนน 4 เลน เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการค้าขาย หวังผลักดัน GDP จ.พะเยาให้เพิ่มขึ้น
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วย นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามสถานการณ์การค้าชายแดนและการพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างที่ทำการด่านชายแดน CIQ โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับด้วยกระเป๋าย่ามไทลื้อและโคมล้านนาของจังหวัดพะเยา นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้
ทั้งนี้นายกฯ กล่าวกับประชาชนว่า ศักยภาพการค้าขายตามด่านชายแดนของจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะด่านบ้านฮวก ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดพะเยา ปัจจุบันประเทศไทยมีสัตว์เศรษฐกิจคือโค ซึ่งมีความต้องการในประเทศจีนเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ในอดีตการค้าขายโคเป็นไปอย่างลำบาก เพราะต้องนำโคจากไทยไปกักกันโรคที่ประเทศลาว แต่รัฐบาลชุดนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศได้มีการเจรจากับประเทศจีน ขอให้มีการสร้างด่านกักกันโรคในประเทศไทย ซึ่งจะทำให้การส่งออกโคไปยังประเทศจีนคล่องตัวดีขึ้น ตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดพะเยาและของประเทศไทย
ขณะที่พรุ่งนี้จะมีการประชุม ครม.ที่จังหวัดพะเยาเป็นครั้งแรก ตนเองเชื่อว่า จะมีเรื่องดี ๆ เกิดขึ้นในจังหวัดพะเยา หนึ่งในหลาย ๆ เรื่อง คือการยกเว้นพื้นที่ป่าสงวนให้สร้างถนน 4 เลน ทำให้การขยายตัวทางการค้าระหว่างชายแดนดีขึ้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการทำการค้าขายระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว อันจะส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดพะเยาอีกเป็นหลายแสนล้านบาท โดยรัฐบาลจะสนับสนุนและเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด
สำหรับการพัฒนาพื้นที่ก่อสร้างที่ทำการด่านชายแดน CIQ ช่วยเสริมสร้างการค้าและการลงทุน ศูนย์กลางของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงไปยังประเทศจีนและระบบ Logistic และการกระจายสินค้าสู่ประเทศ GMS และกลุ่ม ASEAN ทั้งเสริมสร้างจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง ติดกับด่านสากลปางบอน เมืองคอบ แขวงไชยะบุรี สาธารณัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อีกทั้งจะช่วยสร้างมูลค่าสินค้าส่งออกและนำเข้าเพิ่มขึ้น 30% GPP จังหวัดพะเยาเพิ่มขึ้น 2% และจำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น 10% อีกด้วย

แท็ก