จีนเริ่มแล้ว เอาผิดทำ “สัญญาซ้อน” เดินหน้าปราบ “เลี่ยงภาษี” เข้มงวด

wewy (1)

 

สำนักข่าวซินหัวรายงาน การตีความทางกฎหมายล่าสุดโดยศาลประชาชนสูงสุดและสำนักงานอัยการประชาชนสูงสุดของจีน เปิดเผยว่าจีนได้กำหนดให้การลงนาม “สัญญาซ้อน” เป็นความผิดทางอาญาแล้ว ท่ามกลางการปราบปรามการเลี่ยงภาษีอย่างเข้มงวด

การตีความของศาลที่เผยแพร่วันจันทร์ (18 มี.ค.) ระบุอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกว่าการลงนาม “สัญญาซ้อน” เป็นวิธีการหลีกเลี่ยงภาษีอย่างหนึ่ง ซึ่งหน่วยงานตุลาการสามารถใช้การตีความนี้เป็นฐานทางกฎหมายสำหรับดำเนินคดีการเลี่ยงภาษีด้วยวิธีการดังกล่าวในอนาคต

การตีความครั้งนี้ทำให้มาตรฐานการพิจารณาคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษีมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้คำจำกัดความวิธีการเลี่ยงภาษีแบบใหม่ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดทางอาญาตามกฎหมาย

รายงานระบุว่าผู้เสียภาษีซึ่งแจ้งข้อมูลภาษีอันเป็นเท็จโดยใช้แผนการอย่าง “สัญญาซ้อน” เพื่อปกปิดรายได้และทรัพย์สิน หรือระบุรายได้และทรัพย์สินภายใต้ชื่ออื่น อาจถูกจัดว่าเป็นการ “หลอกลวงหรือปกปิด” ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 201 ของประมวลกฎหมายอาญา

 

ประเภท : ต่างประเทศ
แท็ก