ชาวสวนชื่นมื่น รวยถ้วนหน้า พาณิชย์ จับมือเอกชนรับซื้อมะม่วงแปลงใหญ่พญาเม็งราย กว่า 3,500 ตัน มูลค่ากว่า 80 ล้าน

Hotnewsoumoim (29)

 

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานสักขีพยานการเชื่อมโยงการซื้อขาย “มะม่วง” ผ่านตลาดข้อตกลง พร้อมด้วยนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน และนายชโลธร พัฒน์ทวีกิจ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงพญาเม็งราย และผู้แทนเกษตรกรจาก 5 อำเภอ ในจังหวัดเชียงราย ห้างค้าส่ง-ค้าปลีก ผู้รวบรวม ผู้ส่งออก โรงงานแปรรูป และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เข้ารับซื้อผลผลิตมะม่วงจากเกษตรกร ณ กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงพญาเม็งราย ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

โดยนายนภินทรฯ กล่าวว่า “การเชื่อมโยงการรับซื้อมะม่วง @เชียงราย เป็นมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปี 2567 ตามนโยบายของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดผลไม้ฤดูการผลิต ปี 2567 ให้สอดรับสถานการณ์อย่างเป็นระบบครบวงจร การจัดกิจกรรมกรมการค้าภายในเชื่อมโยงรับซื้อมะม่วง@เชียงราย

ด้านนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า “กรมการค้าภายในมีเป้าหมายการรับซื้อมะม่วงในครั้งนี้กว่า 3,500 ตัน รวมมูลค่ากว่า 84 ล้านบาท โดยมีสายพันธุ์ โชคอนันต์ น้ำดอกไม้ ฟ้าลั่น แก้วขมิ้น อีกทั้งเกษตรกรยังมีแปรรูปมะม่วง เช่น มะม่วงอบแห้ง มะม่วงกวน ที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มอีกทางนึงแก่เกษตรกรในพื้นที่ และกรมฯ มีนโยบายขยายพื้นที่รับซื้อในจังหวัดอื่นๆ เพิ่มเติม หากปริมาณผลผลิตออกมากหรือล้นตลาด เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร และระบายผลผลิตออกสู่ช่องทางต่างๆ ทั้งการเปิดพรีออเดอร์มะม่วงผ่านนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ นำไปเปิดจุดจำหน่ายในห้างท้องถิ่นทั่วประเทศ แหล่งชุมชนต่างๆ และเตรียมจัดงาน Fruit Festival 2024 เป็นปีที่ 3 เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้มีการบริโภคผลไม้เพิ่มมากขึ้น”

“โดยการดำเนินการในวันนี้กรมการค้าภายในและจังหวัดเชียงรายได้ช่วยเหลือเกษตรกรกระจายผลผลิตมะม่วงในครั้งนี้ นอกจากช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรแล้ว ยังเพิ่มช่องทางในการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดนอกแหล่งผลิตได้มากยิ่งขึ้นด้วย “ นายนภินทร กล่าว
นอกจากนี้นายนภินทรฯ ได้นำผู้ประกอบการคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ขึ้นรถอีแต๋นเพื่อเยี่ยมชมสวนมะม่วงแปลงใหญ่ เพื่อดูผลผลิตซึ่งขณะนี้กำลังติดดอกและพร้อมจะออกผลิตผลิตในช่วงเดือนพฤษภาคม และยังได้พบกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ซึ่งได้แจ้งกับเกษตรกรว่าหากมีผลผลิตที่พร้อมขายให้นำไปขายที่ตลาดกลางล้านเมือง อำเภอเมือง เชียงราย ซึ่งตนอยากให้เกษตรกรทุกคนช่วยกันบริหารจัดการการซื้อขายในตลาด โดยคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าเป็นหลัก เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรซึ่งเกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ตลาดในการขายและระบายสินค้าเกษตรได้อย่างเต็มที

 

แท็ก