สมรภูมิสมอง กทม. เปิดการแข่งขัน “ช้างน้อยวิชาการ”

432779359_992784769168547_6880689973900419_n

สมรภูมิสมอง กทม. เปิดการแข่งขัน “ช้างน้อยวิชาการ” ยกระดับทักษะวิชาการนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร “ช้างน้อยวิชาการ” ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องบางกอก ชั้น B2 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 โรงเรียน ทั้งทางด้านวิชาการ การแสดงความรู้ความสามารถที่ หลากหลายตามความสนใจและความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล ซึ่งการเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการเป็นการแสดงถึงความสามารถของนักเรียน ที่ต้องมีการฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ที่นักเรียนสนใจและมีความถนัด ทำให้มีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลทางด้านวิชาการ เป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของกรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กำหนดจัดการแข่งขันทักษะวิขาการนักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร “ช้างน้อยวิชาการ” ประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 11 – 29 มีนาคม 2567 โดยพิธีเปิดการแข่งขันฯ ในวันนี้ มีนายอำนาจ ปานเผือก รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่สอง (สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางแค) นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คณะผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการเขต ตลอดจนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ผู้อํานวยการสถานศึกษา ครูและนักเรียน ร่วม#ช้างน้อยวิชาการ

แท็ก