“จิ่งหง-เชียงราย” เดินหน้าร่วมมือการค้า-ท่องเที่ยว

wewy (1)

“จิ่งหง-เชียงราย” เดินหน้าร่วมมือการค้า-ท่องเที่ยว

สำนักข่าวซินหัว รายงาน คณะผู้แทนจากเทศบาลนครเชียงรายของไทย นำโดยนายกเทศมนตรีวันชัย จงสุทธานามณี ได้เดินทางเยือนเมืองจิ่งหง แคว้นปกครองตนเองสิบสองปันนา กลุ่มชาติพันธุ์ไท มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เพื่อศึกษาดูงานและเจรจาหารือความร่วมมือด้านต่างๆ

เตาไห่ชิง นายกเทศมนตรีเมืองจิ่งหง ได้ต้อนรับคณะผู้แทนจากเทศบาลนครเชียงราย พร้อมกล่าวถึงโอกาสและศักยภาพในการร่วมมือกันของทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่างมีข้อได้เปรียบทางอุตสาหกรรมที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมถึงพลังทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่สามารถแบ่งตลาด หาลูกค้า และส่งเสริมแบรนด์ร่วมกัน

นายเตา แสดงความหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะเสริมสร้างการเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาล เพิ่มพูนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และการศึกษา รวมถึงทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุความก้าวหน้าเพิ่มเติม เพื่อเป็นต้นแบบใหม่ในฐานะเมืองพี่เมืองน้องของจีนและไทย

ด้านนายวันชัย ขอบคุณรัฐบาลเมืองจิ่งหงสำหรับการเชื้อเชิญและการต้อนรับอันอบอุ่น พร้อมแสดงความหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะใช้ข้อได้เปรียบด้านทรัพยากรการเกษตร การศึกษา การท่องเที่ยว และอื่นๆ มายกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านต่างๆ เพื่อเดินหน้าสายสัมพันธ์ฉันมิตรให้ลึกซึ้งและเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น

อนึ่ง คณะผู้แทนของเทศบาลนครเชียงรายและเมืองจิ่งหงได้หารือเชิงลึกด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ธุรกิจและการค้า การเกษตร การจัดเทศกาลสาดน้ำสงกรานต์ ฯลฯ รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากร การแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ และแสดงเจตจำนงความร่วมมือเชิงปฏิบัติหลายประการ

 

แท็ก