ไทยแซงเวียดนาม ขึ้นแท่นอันดับ 2 ประเทศน่าลงทุน กลุ่มกำลังพัฒนาในเอเชีย

Hotnewsoumoim (41)

ไทยแซงเวียดนาม ขึ้นแท่นอันดับ 2 ประเทศน่าลงทุน กลุ่มกำลังพัฒนาในเอเชีย

สถาบันมิลเคนของสหรัฐ (Milken Institute) เผยดัชนีโอกาสด้านการลงทุนระดับโลก (Global Opportunity Index) หรือ GOI พบ ประเทศไทย ครองอันดับ 2 ในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และกำลังพัฒนา (E&D) ในภูมิภาคเอเชีย แซงหน้าเวียดนาม

โดย ประเทศ 10 อันดับแรกในกลุ่ม E&D ภูมิภาคเอเชีย เมื่อพิจารณาตามอันดับ GOI ประจำปี 2567 พบว่า มาเลเซีย มาเป็นอันดับ 1 ในกลุ่ม E&D ภูมิภาคเอเชีย และอยู่ในอันดับ 27 ของโลก / ไทยมาเป็นอันดับ 2 ในกลุ่ม E&D ภูมิภาคเอเชีย และอันดับ 37 ของโลก / จีน อันดับ 3 ในเอเชีย อันดับ 39 ของโลก / อินโดนีเซีย อันดับ 4 ในเอเชีย อันดับ 55 ของโลก / เวียดนาม อันดับ 5 ในเอเชีย อันดับ 65 ของโลก / อินเดีย อันดับ 6 ในเอเชีย อันดับ 72 ของโลก / มองโกเลีย อันดับ 7 ของเอเชีย อันดับ 78 ของโลก / ศรีลังกา อันดับ 8 ของเอเชีย อันดับ 82 ของโลก / ฟิลิปปินส์ อันดับ 9 ของเอเชีย อันดับ 91 ของโลก และกัมพูชา อันดับ 10 ของเอเชีย อันดับ 93 ของโลก

ทั้งนี้ แม้ว่ากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีความได้เปรียบด้านเสถียรภาพ แต่นักลงทุนที่ต้องการแสวงหาผลตอบแทนสูง ยังคงแสดงความสนใจเข้าลงทุนในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และกำลังพัฒนา

ขณะที่ดัชนี GOI ถือเป็นดัชนีอ้างอิงที่ให้ข้อมูลสำคัญแก่นักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายทั่วโลก และบ่งชี้มุมมองเกี่ยวกับความน่าดึงดูดและกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าประเทศ ซึ่งในการจัดทำดัชนี GOI สถาบันมิลเคนประเมินโอกาสด้านการลงทุนผ่านทางปัจจัยชี้วัด 100 รายการ แบ่งออกเป็น 5 หมวดหมู่ ได้แก่ การรับรู้ทางธุรกิจ ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ บริการทางการเงิน กรอบโครงสร้างเชิงสถาบัน รวมถึงมาตรฐานและนโยบายระหว่างประเทศ

 

 

แท็ก