ศาล รธน.ยังไม่รับคำร้อง กกต. ยุบพรรคก้าวไกลเหตุล้มล้างการปกครอง สั่งขอเอกสารเพิ่มใน 7 วัน

ja(6)

จากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้พิจารณาสั่งยุบพรรคก้าวไกล และตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค ตาม พ.ร.ป.ว่าพรรคการเมือง มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) จากเหตุมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลกระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-filing นั้น

ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารระบุว่า คำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกล ยังมีเอกสารบางรายการไม่ชัดเจน จึงให้ผู้ร้องส่งเอกสารฉบับที่ชัดเจนต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในกำหนดระยะเวลาเจ็ดวันนับแต่วันได้รับหนังสือ

 

แท็ก