ผบ.ตร. ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง “วัชรินทร์-กฤษศักดิ์” เป็นที่ปรึกษากฎหมายดูภาพรวม ตร.

Hotnewsoumoim (46)

 

พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีหนังสือคำสั่ง ตร. ที่ 132/2567 ลงวันที่ 19 มี.ค. เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ใจความว่า เพื่อเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 จึงแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านต่างๆ เป็นที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดังนี้

1.นายวัชรินทร์ ภาณุรัตน์ โดยให้มีหน้าที่ ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาแก่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เกี่ยวกับงานด้านกฎหมาย

2.พล.ต.ต.กฤษศักดิ์ สงมูลนาค โดยให้มีหน้าที่ ให้ข้อมูลและให้คำปรึกษาแก่ผู้บัญชาการตำรวจ
แห่งชาติ เกี่ยวกับงานด้านการบริหาร รวมทั้งภารกิจในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับนายวัชรินทร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน และเป็นหัวหน้าชุดคณะทำงานตรวจสอบหรือกำกับการสอบสวน คดีรีดทรัพย์เว็บพนัน 140 ล้าน หรือ คดีเป้รักผู้การ นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาคดีพิเศษสอบบริษัท ของนายประวีณ จันทร์คล้าย หรือ กำนันนก ฮั้วประมูลสร้างทางหลวง ส่วนพล.ต.ต.กฤษศักดิ์ เคยดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

แท็ก