นายกฯ ย้ำ ตำรวจต้องสามัคคีไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ประโยชน์ของประชาชนสำคัญที่สุด

ja(18)

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โพสต์ X หลังเป็นประธานมอบนโยบายแก่ตำรวจระดับผู้บังคับบัญชา โดยระบุว่า

ตำรวจต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน วันนี้ผมได้มามอบนโยบายที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โจทย์คืออยากให้พี่น้องตำรวจทุกท่านยึดเอาทุกข์สุขของประชาชนเป็นหลัก พี่น้องประชาชนยังคงเดือดร้อนหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการปราบปรามยาเสพติด การป้องกันการลักลอบการนำเข้าสินค้าเถื่อนหรือหนีภาษีจากต่างประเทศ งานความมั่นคง ปราบปรามหนี้นอกระบบ แรงงานต่างด้าว ปราบปรามบ่อนการพนัน แหล่งอบายมุขและสถานบริการต่าง ๆ การปราบปรามเว็บพนันออนไลน์ ปราบปรามอาวุธเถื่อน เรื่องเฝ้าระวัง ป้องกันการเผาป่า ดูแลนักท่องเที่ยว ตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนตามนโยบายหลักของรัฐบาลอีกหลายอย่าง
.
พี่น้องตำรวจต้องสมัครสมานสามัคคี ไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ประโยชน์ของประชาชนคือเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะตำรวจต้องยึดพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางครับ

 

แท็ก