”ภูมิธรรม“ ล้อมวงคุยข้าราชการคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ กว่า 150 คน สร้างทีมพาณิชย์ยุคใหม่ ก้าวทันโลก

Hotnewsoumoim (63)

”ภูมิธรรม“ ล้อมวงคุยข้าราชการคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศ กว่า 150 คน สร้างทีมพาณิชย์ยุคใหม่ ก้าวทันโลก เป็นที่พึ่งหวังประชาชน พัฒนาเศรษฐกิจ
นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลัง นั่งล้อมวงพูดคุยกับข้าราชการรุ่นใหม่ของกระทรวงพาณิชย์ จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เกือบ 150 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นสร้าง“พาณิชย์ยุคใหม่” ช่วยกันพัฒนากระทรวงพาณิชย์ที่เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักของประเทศที่ดูแลปากท้องความเป็นอยู่ประชาชน ซึ่งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยมีนายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมด้วย ที่ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
นายภูมิธรรม กล่าวว่า เราเห็นว่าโลกเปลี่ยนแปลงและมีความจำเป็นต้องก้าวให้ทันระเบียบโลกใหม่ ครั้งที่แล้วในงานบางกอกเจมส์ ตนได้พูดคุยกับผู้ช่วยทูตพาณิชย์ที่เป็นข้าราชการรุ่นใหม่ซึ่งพลังของคนหนุ่มสาวมีเยอะ ต้องดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาโดยไม่ปฏิเสธคนรุ่นเก่าที่มีประสบการณ์ร่วมกันทำงาน วันนี้ได้ฟังความเห็นข้อเสนอก่อนนี้ตนได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 9 ชุด เพื่อให้การทำงานมองไปในทิศทางเดียวกัน คนรุ่นใหม่ของกระทรวงพาณิชย์เค้ามีศักยภาพตนได้คุยกับเขาส่วนตัวให้เขาพูดเต็มที่ และอนาคตจะมีการดึงข้าราชการใหม่มาเป็นพลังช่วยกันทำงาน
ทั้งนี้อยากให้กระทรวงพาณิชย์เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีความเป็นเจ้าของร่วมกันผลักดันยึดนโยบายของรัฐบาลที่ท่านนายกฯให้เชื่อมั่นในพลังของเราว่าเราทำได้ อยากให้คนจดจำกระทรวงพาณิชย์ยุคใหม่ ปรับให้ทันสมัย จะส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพก้าวเข้ามาทำงาน มีผู้ใหญ่เป็นแบคอัพสนับสนุน ขจัดความซ้ำซ้อนในการทำงานเพื่อช่วยเกษตรกร ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
”ให้เขามีความเป็นเจ้าของกระทรวง ประสานการทำงานกับคนทุกส่วน โดยมีเป้าหมายที่พี่น้องประชาชน ผู้บริโภค เป็นสำคัญ กระทรวงพาณิชย์จะก้าวไปอย่างสง่างาม ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ อยากทำให้คนในกระทรวงพาณิชย์เชื่อมโยงกันให้งานของกระทรวงพาณิชย์แข็งแรงมีประสิทธิภาพตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างอย่างดี“นายภูมิธรรม กล่าว

แท็ก