คมนาคม เปิดวิ่งฟรี มอเตอร์เวย์บางใหญ่ – กาญจนบุรี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

432738682_994273595686331_8103211169983718063_n

คมนาคม เปิดวิ่งฟรี มอเตอร์เวย์บางใหญ่ – กาญจนบุรี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 พร้อมให้บริการทุกสุดสัปดาห์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภาคตะวันตก
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ มีความห่วงใยประชาชนผู้ใช้ทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์2567 ที่จะถึงนี้ จึงได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในทุกมิติ เพื่อให้พี่น้องประชาชนเดินทางกลับบ้านและเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุข ตามนโยบาย “คมนาคมเพื่อความอุดมสุขของประชาชน” โดยได้สั่งการให้กรมทางหลวง เร่งดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (M81) สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี เพื่อเติมเต็มโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทางและขนส่งสินค้า จากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี และภาคตะวันตกของประเทศ ส่งเสริม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยบนเวทีโลก ปัจจุบัน ทล. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง M81 โดยมีความก้าวหน้า ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 งานโยธา ร้อยละ 97.51 ส่วนงานติดตั้งระบบ เช่น ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบบริหารจัดการและควบคุมการจราจร ร้อยละ 39.08 เนื่องจากการก่อสร้างงานโยธามีความคืบหน้าจนเกือบสมบูรณ์แล้ว ทล. จึงมีแผนเปิดให้บริการ M81 เป็นการชั่วคราว โดยในช่วงสงกรานต์จะเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าออกได้ที่ด่านนครปฐมตะวันตก ด่านท่ามะกา ด่านท่าม่วง และด่านกาญจนบุรี ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 00.01 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 24.00 น. โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่จะสามารถเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี และภาคตะวันตกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ทล. ยังมีแผนเปิดให้บริการ M81 สายบางใหญ่- กาญจนบุรี ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีการเดินทางมากขึ้น โดยเปิดให้ผู้ใช้ทางสามารถเข้าออกได้ที่ด่านนครปฐมตะวันตกและด่านกาญจนบุรี ในทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. และปิดด่านวันอาทิตย์ เวลา 21.00 น. เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2567 นี้
นายสุรพงษ์ กล่าวว่า การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี และการเปิดให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ คาดว่าจะช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรตั้งแต่ช่วงจังหวัดนครปฐมจนถึง จังหวัดกาญจนบุรีได้ประมาณร้อยละ 28 หรือ 7,500 คันต่อวัน ในขณะที่การเปิดให้ใช้บริการในช่วงสุดสัปดาห์ จะช่วยเพิ่มความสะดวกและลดระยะเวลาเดินทางให้แก่ประชาชนที่ต้องเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัด กาญจนบุรีได้ จากเดิมที่ขับขี่บนทางหลวงแผ่นดินปกติ (ทล.323 และ ทล.4) ต้องใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง แต่หากใช้เส้นทางนี้สามารถลดละยะเวลาเดินทางเหลือเพียง 30 นาทีเท่านั้น ซึ่งจะเป็นการกระตุ้น ให้เกิดการเดินทางและ ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศตามมาด้วยนั่นเอง
#กรมทางหลวง #คมนาคม เปิดวิ่งฟรี มอเตอร์เวย์บางใหญ่ – กาญจนบุรี ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 พร้อมให้บริการทุกสุดสัปดาห์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภาคตะวันตก
นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ มีความห่วงใยประชาชนผู้ใช้ทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์2567 ที่จะถึงนี้ จึงได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในทุกมิติ เพื่อให้พี่น้องประชาชนเดินทางกลับบ้านและเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุข ตามนโยบาย “คมนาคมเพื่อความอุดมสุขของประชาชน” โดยได้สั่งการให้กรมทางหลวง เร่งดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 (M81) สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี เพื่อเติมเต็มโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทางและขนส่งสินค้า จากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี และภาคตะวันตกของประเทศ ส่งเสริม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยบนเวทีโลก ปัจจุบัน ทล. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง M81 โดยมีความก้าวหน้า ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 งานโยธา ร้อยละ 97.51 ส่วนงานติดตั้งระบบ เช่น ระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบบริหารจัดการและควบคุมการจราจร ร้อยละ 39.08 เนื่องจากการก่อสร้างงานโยธามีความคืบหน้าจนเกือบสมบูรณ์แล้ว ทล. จึงมีแผนเปิดให้บริการ M81 เป็นการชั่วคราว โดยในช่วงสงกรานต์จะเปิดให้ประชาชนสามารถเข้าออกได้ที่ด่านนครปฐมตะวันตก ด่านท่ามะกา ด่านท่าม่วง และด่านกาญจนบุรี ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 00.01 น. ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 เวลา 24.00 น. โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่จะสามารถเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี และภาคตะวันตกได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ทล. ยังมีแผนเปิดให้บริการ M81 สายบางใหญ่- กาญจนบุรี ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีการเดินทางมากขึ้น โดยเปิดให้ผู้ใช้ทางสามารถเข้าออกได้ที่ด่านนครปฐมตะวันตกและด่านกาญจนบุรี ในทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 น. และปิดด่านวันอาทิตย์ เวลา 21.00 น. เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2567 นี้
นายสุรพงษ์ กล่าวว่า การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี และการเปิดให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ คาดว่าจะช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรตั้งแต่ช่วงจังหวัดนครปฐมจนถึง จังหวัดกาญจนบุรีได้ประมาณร้อยละ 28 หรือ 7,500 คันต่อวัน ในขณะที่การเปิดให้ใช้บริการในช่วงสุดสัปดาห์ จะช่วยเพิ่มความสะดวกและลดระยะเวลาเดินทางให้แก่ประชาชนที่ต้องเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัด กาญจนบุรีได้ จากเดิมที่ขับขี่บนทางหลวงแผ่นดินปกติ (ทล.323 และ ทล.4) ต้องใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง แต่หากใช้เส้นทางนี้สามารถลดละยะเวลาเดินทางเหลือเพียง 30 นาทีเท่านั้น ซึ่งจะเป็นการกระตุ้น ให้เกิดการเดินทางและ ท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศตามมาด้วยนั่นเอง
กรมทางหลวง ,M81 ,มอเตอร์เวย์ ,กาญจนบุรี

แท็ก