เวียดนามคาดเปลี่ยนผ่านสังคมผู้สูงอายุ สู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในปี 2038

wewy (2)

เวียดนามคาดเปลี่ยนผ่านสังคมผู้สูงอายุ สู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในปี 2038

สำนักข่าวซินหัว อ้างรายงาน กระทรวงสาธารณสุขของเวียดนาม เผยการคาดการณ์ว่าเวียดนามจะเปลี่ยนผ่านจากสังคมผู้สูงอายุ สู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (aged society) ภายในปี 2038

สื่อท้องถิ่นเวียดนามรายงานว่าเวียดนามจะมีผู้สูงอายุมากกว่า 21 ล้านคนในปีนี้ คิดเป็นเกือบร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ขณะจำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 11.9 ของประชากรทั้งหมดในปี 2019 และจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 25 ภายในปี 2050

กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่าเวียดนามอาจใช้เวลากว่า 20 ปีในการเปลี่ยนผ่านจากสังคมผู้สูงอายุสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ พร้อมชี้ว่าสังคมผู้สูงอายุในเวียดนามนำไปสู่การขาดแคลนแรงงาน ภาคอุตสาหกรรมและบริการต้องดิ้นรนหาทรัพยากรมนุษย์ให้เพียงพอ ซึ่งอาจส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานและความสามารถการแข่งขันลดลง และส่งผลเสียต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ตามินห์ตวน รองประธานสถาบันวิจัยสังคมศาสตร์แห่งเวียดนาม กล่าวว่าเวียดนามไม่ควรมองว่ากลุ่มประชากรสูงอายุเป็นความเสี่ยงเพียงอย่างเดียว แต่ควรมองว่าเป็นปัจจัยที่จะสร้างโอกาสมากมายให้แก่การพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมเชิงรุกของผู้สูงวัย

ตามินห์ตวน ระบุว่าประชากรกลุ่มนี้สามารถกลายเป็นปัจจัยและทรัพยากรที่สำคัญในชุมชนที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ครอบครัว และชุมชน เนื่องจากพวกเขาเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ และทรัพยากรทางการเงิน

 

 

แท็ก