หญิง-ชาย ใคร SEX เสื่อมก่อนกัน?

หญิง-ชาย ใคร SEX เสื่อมก่อนกัน?
โดย นพ.พูนศักดิ์ สุชนวนิช สูตินรีแพทย์

ในรายการ “สุขภาพดี 4 ทุ่ม” 21 มี.ค.67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ศิริพร กิจประกอบ และ อรวรรณ เผือกไธสง

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก