ไอศกรีมไทยฮอตรับซัมเมอร์ ไทยยืนหนึ่งในเอเชีย

Hotnewsoumoim (71)

ไอศกรีมไทยฮอตรับซัมเมอร์ ไทยยืนหนึ่งในเอเชีย

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สนค. ได้ติดตามข้อมูลการค้าและสถานการณ์การส่งออกสินค้าไอศกรีม พบว่า มูลค่าการส่งออกไอศกรีมของไทยเติบโตต่อเนื่องติดต่อกันตลอดช่วงระยะเวลา 7 ปี มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ตั้งแต่ปี 2560 – 2566 ร้อยละ 12.43 ต่อปี โดยล่าสุด ปี 2566 มีมูลค่าการส่งออกไอศกรีมขยายตัวร้อยละ 7.3 ซึ่งเมื่อพิจารณารายประเทศ พบว่าไทยเป็นผู้ส่งออกไอศกรีม อันดับที่ 11 ของโลกและไทยยังเป็นผู้ส่งออกไอศกรีมอันดับ 1 ของเอเชีย

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศผู้ส่งออกหลัก แสดงให้เห็นว่าไอศกรีมเป็นอีกหนึ่งสินค้าส่งออกศักยภาพของไทย ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสุขภาพและความยั่งยืนมากขึ้น พร้อมแนะผู้ผลิตและผู้ประกอบการไทยต้องให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวและปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพื่อสามารถพัฒนาไอศกรีมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และแสวงหาโอกาสในการส่งออกไปยังตลาดคู่ค้าใหม่ ๆ มากขึ้น

 

แท็ก