อ่านเบื้องลึก “เศรษฐา” …ชิงตัดไฟศึก “บิ๊กต่อ – บิ๊กโจ๊ก”

อ่านเบื้องลึก “เศรษฐา” …ชิงตัดไฟศึก “บิ๊กต่อ – บิ๊กโจ๊ก”
สัมภาษณ์ รศ.ดร.ธนพร ศรียากูล ผอ.สถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบาย

ในรายการ “แชร์เล่าข่าวเด็ด” 22 มี.ค. 67 ทาง FM100.5
ดำเนินรายการโดย ธีรวัฒน์ พึ่งทอง และ ขจรกิติ์ พ้นภัย

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก