อายุไม่ถึง 40 ก็เป็น“วัยทอง” ได้ จริงหรือไม่?

รายการสุขภาพดี 4 ทุ่ม วันอังคาร ที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 22.00-23.00 น.

ดำเนินรายการโดย : อรวรรณ เผือกไธสง – ศิริพร กิจประกอบ

เรื่อง : อายุไม่ถึง 40 ก็เป็น“วัยทอง” ได้ จริงหรือไม่?
สัมภาษณ์: นพ.พูนศักดิ์ สุชนวนิช สูตินรีแพทย์

 

ประเภท : Hot Issue
แท็ก