กทม. ร่วมสร้างพื้นที่สาธารณะเป็นแหล่งฮีลใจ หลังข้อมูลพบคนกรุงฯ 70% มีภาวะเครียด

Hotnewsoumoim (76)

กทม. ร่วมสร้างพื้นที่สาธารณะเป็นแหล่งฮีลใจ หลังข้อมูลพบคนกรุงฯ 70% มีภาวะเครียด

รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ไลฟ์สไตล์คนกรุงเทพฯ ด้วยชีวิตที่เร่งรีบจากการทำงานจนบางครั้งผู้คนเกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัว จากนโยบายการตรวจสุขภาพ 1 ล้านคนที่ขณะนี้ตรวจไปแล้วกว่า 1 แสนคน กว่า 70% มีภาวะเครียด ซึ่งเขาเหล่านี้ต้องการเพื่อนและมีพื้นที่พูดคุย เมื่อเรามีสถิติกับเรื่องความเครียดแบบนี้เราต้องไม่เพิกเฉยดังนั้นการมีงานแบบนี้เป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างมาก เพราะการสร้างพื้นที่สุขภาพใจขึ้นมาไม่ว่ารูปแบบใดก็ล้วนทำมาเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนทั้งนั้น ซึ่งเราไม่ได้อยากทำให้เรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องโก้หรูแต่ควรเป็นสิ่งที่ทุกคนเข้าถึงได้จริงๆ

ขณะที่กรุงเทพมหานครได้ให้การสนับสนุนพื้นที่ปลอดภัย อาทิ การทำพื้นที่สาธารณะที่ไม่ได้เป็นแค่สวน แต่ต้องเปิดพื้นที่ให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เพราะวิธีการจัดการกับความเครียดแต่ละคนนั้นต่างกัน เช่น มีกิจกรรมดนตรีในสวน ธรรมะในสวน หรือความพยายามที่จะทำ Sound Healing ศาสตร์การบำบัดด้วยเสียง รวมไปถึงพื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่สาธารณะอย่างในโรงเรียน ที่จะทำอย่างไรให้น้อง ๆ ที่เริ่มสะสมความเครียดได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและสบายใจ ต้องพัฒนาครู พัฒนาพื้นที่เรียนรู้ (Learning space) และเข้าไปจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและฮีลใจทุกคนให้แข็งแรงไปด้วยกัน

 

 

แท็ก